Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Gävle siktar mot toppen

Gävle ska bli en av Sveriges bästa miljökommuner. Visionen gör sig bestämt påmind i ett antal aktuella projekt som kommunen bedriver för att utveckla Gävle som en miljökommun i alla avseenden. Utbyggnaden av det kommunala VA-nätet på Norrlandet är ett av många exempel, liksom kommunens utvecklingsarbete kring Gävle Strand och arbetet med hållbart resande.

Gävles befolkning ökar med ungefär 1000 invånare per år. Samhällsbyggnad Gävle har nu fullt upp med att lokalisera och förbereda nya områden för framtida bostadsbyggnation, där både Norrlandet och Gävle Strand utgör starka utvecklingsområden med stor potential. Samtidigt arbetar Samhällsbyggnad med åtgärder för att öka hållbart resande inom och utanför kommungränserna.

Norrlandet får kommunalt VA
Norrlandet erbjuder ett naturnära boende utmed en fantastiskt fin kuststräcka. I området finns många fritidshus som gjorts om till året-runt boende, men som kräver en bättre VA-lösning än vad som finns idag.
Genom att Gästrike Vatten bygger ut det kommunala VA-nätet får boende på Norrlandet tillgång till rent vatten och en miljömässigt bättre och säkrare hantering av avloppsvattnet. Satsningen är en av Norrlands största inom VA någonsin, samtidigt rustar Samhällsbyggnad Gävle för ytterligare utveckling genom att öka möjligheterna för fler bostäder i området.
– Inom några år kommer fler bostäder att byggas på Norrlandet och då krävs en utbyggd VA-infrastruktur, säger kommunens samhällsbyggnadschef Elisabet Jonsson.

Utvecklar paradområde
En knapp kilometer från centralstationen utbreder sig Gävle Strand, ett paradområde med mycket fina utvecklingsmöjligheter alldeles intill havet och Gavleån. Här förbereds det för byggnation av en helt ny stadsdel där de två inledande etapperna redan är färdigställda för några år sedan.
– I området finns det idag ungefär ett 1000-tal bostäder, vi satsar på minst det dubbla med pågående utvecklingsarbete. Vi har färdigställt idéskisserna och välkomnar nu byggherrar för diskussion kring områdets fortsatta utveckling, berättar Elisabet vidare.
Eftersom Gävle behöver ungefär 500 nya bostäder om året för att trygga en fortsatt befolkningstillväxt undersöker Samhällsbyggnad även möjligheter för projektering av ett större bostadsområde i utkanten av staden, Södra Hemlingby, som ligger intill ett stort friluftsområde.

Hållbart resande
En attraktiv stad omfattar mycket mer än bostäder. En attraktiv stad är också en hållbar stad, det är påtagligt i det nya miljöstrategiska program som presenterats under våren. Att främja ett hållbart resande är en viktig del i det nya programmet, där Gävle bland annat utmärker sig genom sitt välutbyggda cykelbanenät.
– För att kunna motivera till hållbart resande måste det också finnas möjligheter att ta sig från en plats till en annan på ett enkelt sätt som samtidigt är hållbart. Vi arbetar ständigt med att öka tillgängligheten med ökade möjligheter att cykla, gå och åka kollektivt genom hela Gävle, avslutar Elisabet Jonsson med.