Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

Gävle växer ihop med Stockholm-Mälardalen!

Samhällsutvecklingen talar entydigt för en fortsatt tillväxt, där Stockholmsregionen förväntas öka sin befolkning och sysselsättning med minst 1,4 miljoner invånare respektive minst 700 000 arbetstillfällen under perioden 2010-2050.

Gävle har ett ypperligt läge med 60 minuter till Arlanda 80 minuter till Stockholm, och det är en av landets snabbast växande städer med 100 000 invånare. Närheten till det kraftigt växande Mälardalsområdet ger tillgång till Sveriges största arbetsmarknad, och placerar Gävle i en mycket attraktiv position.
– Bygga. Bygga. Bygga. Jag har sagt det många gånger och säger det igen, säger Inger KällgrenSawela, kommunstyrelsens ordförande (M). Vi satsar mot framtiden, säger hon. Gävle ska vara en trygg och säker plats för dem som redan bor här, men vi måste också vara måna om att välkomna fler medborgare.

Och mycket är på gång för att staden ska utvecklas åt rätt håll.
– Fler bostäder är en del och vi vill verkligen bli fler, säger Inger KällgrenSawela, med betoning på vill. Vår arbetsmarknadsregion sträcker sig söderut, säger Inger KällgrenSawela. I framtiden ska man mycket lättare kunna bo i vårt vackra Gävle och jobba i till exempel Stockholm.
– Det måste byggas fler bostäder än någonsin, av alla sorter, något som alla förtroendevalda i Gävle, oavsett partifärg, gemensamt deklarerat. Därför har kommunen också lagt in en högre växel. – Vi ska bygga 10 500 bostäder till 2030, säger Inger KällgrenSawela.

En av Gävles styrkor ligger i transport och logistik. För att klara varuförsörjningen till Stockholm-Mälardalen idag och i morgon har Gävle växt fram som navet i ett östra importstråk. Anledningen är läget med två europavägar till två huvudstäder och tre järnvägsstambanor inpå Gävle hamn.
– I Gävleområdet finns mycket redan på plats, här är miljardinvesteringar i infrastruktur är redan gjorda eller på gång, menar Inger KällegrenSawela och nämner bland annat dubbelspårig järnväg och muddringen av farleden till en av Sveriges största hamnar.
Hamnföretaget Yilport har haft ögonen på Gävle hamns speciella läge länge och har just tagit över driften av Gävle hamn, Sveriges tredje största containerterminal. 1000 lastfartyg kommer och går varje år och sex miljoner ton gods hanteras, ett tonnage som är tänkt att bli tre gånger så högt. Yilport har som mål att bli en av världens 10 största globala hamnoperatörer år 2025 och driver hamnrörelsen i ibland annat Oslo och Gävle samt terminalen i Rosersberg.
– Deras satsningar kommer att betyda mycket för utvecklingen av hamnen som ska göra Gävle till ett viktigt nav i internationell handel och sjötransport, säger Inger KällgrenSawela.

En annan av Gävles styrkor är geografiska informationssystem (GIS) och IT. Lantmäteriet flyttades till Gävle 1975, och blev världsledande inom en rad områden. GIS-huvudstaden Gävle består idag av en rad nya växande utvecklingsföretag och större konsultföretag med GIS-kompetens.  Det finns också utbildningsprogram från gymnasienivå till yrkeshögskola och mastersnivå på högskolan. Lantmäteriet samt GIS-klustret Future Position X och dess fyrtio medlemmar är grundbultar.  
– Geografiska informationssystem är Gävles spetsområde och vi lockar företagsetableringar till vår GIS-miljö. Ett exempel är Esri som med sin nordiska verksamhet har huvudkontoret i Gävle, säger Inger KällegrenSawela.

När man säger Gävle tänker många på en bock som lever ett farligt liv, och på ett anrikt ishockeylag. – Gävle har mycket att stoltsera med. Vi är många som också gärna lyfter fram närheten till det mesta – storstadspuls, stilla skogar och vackra hav. Och jag hoppas att fler ser mer av Gävle framöver, vi har en väldigt vacker stad och kan leva ett bra liv här, säger Inger KällgrenSawela.