Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Gävleföretag digitaliserar industrin

Utvecklingen inom Industri 4.0, det vill säga den senaste industrirevolutionen där digitala processer för med sig nya sätt att arbeta, innebär stora konkurrensfördelar för de aktörer som kan ställa om snabbt. Men vad händer om man inte lyckas ställa om i tid?

Globaliseringen har under en längre tid ställt höga krav på den svenska industrin som måste producera lite snabbare, lite bättre och framförallt mycket mer kostnadseffektivt än lågkostnadsländernas alternativ. Som resultat har svenska producenter svarat på ett sätt som intensifierar kunskapsinnehållet och höjer tekniknivån i såväl produktionsprocessen som slutprodukten. Det är bra.
Nu till nästa utmaning – digitaliseringen, eller Industri 4.0. Tack vare digitala verktyg och IT kan industrin jobba mycket effektivare än tidigare, men det ställer också sina krav på anpassningsförmågan.
Gävleföretaget Invotech Solutions AB samarbetar med världsledande industribolag och hjälper dem att digitalisera sina processer. Närmare bestämt handlar det om att ställa om logistikflöden så att man med hjälp av digitala verktyg alltid har full kontroll över hela logistikkedjan.

Optimerar logistiken på Ovako
Bland Invotechs kunder finns globala industrijättar som Ovako och Sandvik. Ett flerårigt samarbete med båda har lett fram till utvecklingen av ett nytt positioneringssystem där man med hjälp av GPS-koordinater får en full överblick över lagerytorna.
– Eftersom lagerytorna är stora så är det svårt att ha full kontroll över allt material som finns utomhus. Det är även en lång upplärningstid för nya förare innan de hittar alla olika lagerplatser. Nu har vi tack vare det digitala verktyget från Invotech full kontroll över våra drygt 4000 lagerplatser och ger nya förare en stor hjälp och mycket kortare upplärningstid, säger Erika Andersson Rövik, som ansvarar för interna transporter på Ovako i Hofors.
Systemet som Invotech utvecklat är installerat vid anläggningen i Hofors och testkörs för närvarande för vidare optimering efter Ovakos behov.
– Vi kommer att vidareutveckla systemet tillsammans för att få en ännu bättre ruttplanering med tidsoptimerade alternativ. Att vi arbetar efter principerna inom Lean ska också vara tydligt när vi gör nya investeringar som denna, påpekar Erika, som varit verksam inom Ovako sedan slutet av 1980-talet och därmed redan sett ett antal utvecklingsprojekt genomföras.

Invotech ger försprång
World Economic Forum rankar Sverige som världstrea när det gäller IT och digitalisering, efter Singapore och Finland. Tekniknivån är hög inom den svenska industrin, men det finns fortfarande mycket kvar att göra för att bibehålla och allra helst också öka konkurrenskraften.
Invotech kommer att fortsätta fokusera på utveckling av verktyg som hjälper industrin att ställa om. Det handlar om att ge kunderna ett försprång på marknaden och rätt verktyg för att bibehålla det.