Lör 23 sep / År 41 / Nr 3 2023

Gävles första trygghetsboende

När Gavlegårdarna lät bygga Gävles första trygghetsboende tog man ett stort steg in i framtiden. Projektledare Hans Helmerson betonar att investeringen utgör ett strategiskt val som tar hänsyn till den demografiska utvecklingen i Gävle.

En åldrande befolkning ställer helt andra krav på boendet idag än för bara tio år sedan. Trenden visar att allt fler vill kunna bo kvar hemma efter 70 fyllda, och det är möjligt om bostaden anpassas till rådande behov.
Med sitt första trygghetsboende, som också är det första i hela Gävle, visar det allmännyttiga bostadsbolaget Gavlegårdarna att kommunen satsar på ökad livskvalitet för alla.

Möter kraven
För att få använda benämningen trygghetsboende finns ett antal ställda krav, bland annat krav på gemensamhetsutrymmen, tillgänglighet samt att det finns en trivselvärd på plats under dagtid. Det har Gavlegårdarna ordnat med i Tickselbo, som det nya trygghetsboendet heter.
I grunden är det ett ombyggt hyresbestånd som idag rymmer 62 lägenheter, samtliga tillgänglighetsanpassade och med generösa ytor för gemensamma aktiviteter. Dessutom finns en övernattningslägenhet som kan bokas i förväg när hyresgästerna får besök, en relaxavdelning med bastu samt en inglasad uteplats på taket.
Två trivselvärdar delar på uppdraget vilket gör att det finns någon på plats några timmar per dag som kan planera och hjälpa till att genomföra aktiviteter tillsammans med hyresgästerna.

Enormt intresse
Hans Helmerson betonar att Tickselbo inte är att förväxla med ett vårdboende, trivselvärdarna är inte vårdutbildade utan har ett tydligt uppdrag som går ut på att hjälpa till att aktivera hyresgästerna.
– Tickselbo öppnade för knappt ett år sedan, men på mycket kort tid så har ett enormt intresse utvecklats för trygghetsboendet och det vi kan erbjuda här, säger trivselvärden Jenny Bostedt, som är utbildad pedagog.
Vinprovning, melodikryss, yoga – valet av aktiviteter beror helt på vilka idéer hyresgästerna har och känner för. Jenny Bostedt understryker att engagemanget bland hyresgästerna är stort gällande de gemensamma aktiviteterna. Många hyresgäster deltar i någon aktivitet som anordnas veckovis.

Boende med extra allt
Redan innan trygghetsboendet Tickselbo fanns så satsade Gavlegårdarna på anpassade lägenheter för äldre i form av Tryggbo. Det är inte ett trygghetsboende enligt gällande krav, men har vissa likheter med Tickselbo.
Gavlegårdarna kallar Tickselbo för Tryggbo Plus, eftersom det är ett anpassat boende med extra allt. Man kan röra sig fritt med rullstol och rollator i den egna lägenheten och samtliga gemensamma utrymmen.
– En av de största skillnaderna mot ett vanligt boende är att vi har trygghetsvärdarna som skapar en kreativ miljö för gemensamma aktiviteter. De har anställts för att bryta isolering av äldre, som istället får möjligheter att vara med och delta i aktiviteter som passar dem och som de själva väljer, förklarar Hans Helmerson.
En av trygghetsvärdarna jobbar även tillsammans med äldre utanför Tickselbo som är bosatta i stadsdelen Sätra, där trygghetsboendet ligger.