Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

GDL Transport skapar bra affärer för både kunder och samarbetspartners

Det svenska transport- och logistikbolaget GDL har en gedigen erfarenhet där kvalitet och leveranssäkerhet har högsta prioritet. GDL är ofta involverade i stora samhällskritiska projekt och utveckling av ny infrastruktur. Oavsett vad projektet omfattar så är kunden trygg hela vägen med GDL Östra Småland.

Främsta fokus för GDL är alltid att skapa underlag för riktigt bra affärer för såväl kunder som leverantörer, det vill säga alla de åkerier som valt att samverka med GDL. Och det gäller oavsett vilka projekt eller områden man jobbar inom för stunden.
– Vi har båda jobbat på beställarsidan och har skapat oss en insikt över vad kunderna verkligen behöver, vilka utmaningar man ställs inför dagligen och värdet av att ha en partner som förstår det. Det har mynnat ut i ett gediget arbete för att öka transparens och öppenhet inom vår verksamhet, säger Mathis Svensson, chef för affärsområdet Bygg-, anläggning och miljö och Peter Karabyn, chef affärsutveckling på GDL Östra Småland.

Nystart i region Östra Småland
GDL har gjort en nystart i region Östra Småland, som omfattar hela Kalmar län och delar av Blekinge och Kronobergs län. Verksamheten har utvecklats kraftigt under de senaste åren inom både Bygg, anläggning och miljö och det andra affärsområdet, som övergripande kallas för Transport och logistik och omfattar distribution och terminalverksamhet, fjärrtransporter och jordbrukstransporter.
Idag finns GDL etablerade på över 20 orter över i stort sett hela södra och mellersta Sverige. Ledorden Professionell, Engagerad, Pålitlig och Värdeskapande genomsyrar hela verksamheten och är gemensamma för alla som arbetar inom och på uppdrag av GDL.
– I praktiken innebär våra ledord Professionell, Engagerad, Pålitlig och Värdeskapande att vi söker ökad transparens mellan oss och våra samarbetspartners, som är våra åkerier och maskinägare, samt våra kunder. Vi ska tillsammans sträva efter att utveckla bästa tänkbara kundperspektiv i alla projekt, säger Peter Karabyn.
Med ökad transparens hamnar kunden alltid i centrum. Man vet vad man beställt och vad man får, och GDL:s samarbetspartners har bästa förutsättningar för att möta kundens förväntningar.
– Vi växer med kunderna, vi bidrar till att skapa ökad sysselsättning bland våra underleverantörer och eftersom vi i stor utsträckning levererar tjänster till den regionala bygg- och anläggningsindustrin fyller vi även en mycket viktig funktion i regionens utveckling, menar Mathis.

Trygg hela vägen
GDL:s motto är att erbjuda logistik som är trygg hela vägen. Därför väljer man samarbetspartners och underleverantörer med största omsorg. Åkerier som delar samma värdegrund, det vill säga som har en hög ambition vad gäller säkerhet, hållbarhet och kvalitet, är välkomna in i GDL:s gemenskap.
– Vi ska erbjuda mervärden för våra underleverantörer genom att förse dem med bra avtal och för att kunna göra det måste vi fokusera på att bygga upp anseende och underlag för goda affärer. Våra underleverantörer står i sin tur för utförandet gentemot kund, och att det sker på ett sätt som stämmer överens med vår gemensamma värdegrund och vision, påminner Mathis Svensson.

GDL har fasta avtal och slingor inom främst tempererad distribution, och arbetar mycket projektinriktat inom bygg- och anläggning. Mångfalden i uppdragen tryggar sysselsättningen för hundratals underleverantörer i region Östra Småland. I Sverige rör det sig om närmare 1000 avtalstransportörer i GDL:s nätverk. En ansenlig skara som kan göra skillnad och skapa trygghet hela vägen.