Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

GDL utgör en viktig länk i samhällets utveckling

GDL Transport AB samarbetar med landets största bygg- och anläggningsföretag och utgör därmed en viktig länk i samhällets utveckling. Med delaktighet i flera av Sveriges största väg- och ombyggnadsprojekt har GDL en gedigen erfarenhet där kvalitet och leveranssäkerhet har högsta prioritet. Med den nya kombiterminalen på Rännarbanan i Helsingborg kan företaget serva industrikunder i ännu större utsträckning än tidigare och därmed skapa balans mellan de olika affärsområdena.

GDL Transport är resultatet av att de fyra transport- och logistikbolagen Samfrakt, Östgötafrakt, GKF och GDL samordnats under ett gemensamt bolag. Företagets vision är att bygga och leverera unika och effektiva logistik- och maskintjänster i samarbete med kunderna. Med de två affärsområdena Bygg, Anläggning & miljö samt Industri & Handel och Jordbruk servar GDL en bred och växande marknad.
I dagsläget står affärsområdet Bygg, anläggning och miljö för omkring 70 procent av den totala omsättningen. GDL har ett brett erbjudande kring entreprenadmaskintjänster och täcker allt från bulk- och containertransporter till avancerad logistik och tempererade transporter. Till förfogande står flera tusen enheter från hundratals åkerier runtom i Sverige. De bidrar med kranbilar, oljebilar, anläggningsfordon, tunga entreprenadmaskiner, kyl- och frysbilar samt trailers – oavsett uppdragets omfattning så kan GDL lösa det.

”Vår värld är lokal”
GDL har en stark lokal förankring på 13 orter landet över. Huvudkontoret finns i Helsingborg, här finns också ett regionkontor som täcker marknaden i Skåne, Region Syd.
– Vi syr ihop intelligenta logistiklösningar efter kundernas behov och arbetar efter devisen ”Vår värld är lokal”. Vår verksamhet är indelad i olika affärsområden men gemensamt för samtliga är den lokala prägeln och ett starkt engagemang för bygden, förklarar regionchef Christian Hallberg, som också är VD på dotterbolaget Interlink Logistik AB.
Interlink Logistik erbjuder logistiktjänster för industriföretag med utgångspunkt från Skåne med tre anläggningar i Helsingborg och en i Perstorp. Den nya kombiterminalen på Rännarbanan i Helsingborg gör det möjligt för Interlink Logistik att serva kunder inom handel och industri ännu bättre. Den nya terminalen höjer också företagets status gällande miljöfrågor med utökade möjligheter att sy ihop järnvägs- och landsvägstransporter.

God förankring i Skåne
GDL är en framåtsträvande logistikpartner med god förankring över hela Skåne. Christian Hallberg berättar:
– Vi betyder mycket för regionen eftersom vi dels bidrar med arbetstillfällen i vår egen organisation och dels sysselsätter ännu fler människor via åkerier och underleverantörer. Vi växer med kunderna, vi har också startat nya verksamheter, kombiterminaler och även etablerat en containerdepå. Eftersom vi i stor utsträckning levererar byggmaterial till den regionala bygg- och anläggningsindustrin fyller vi en mycket viktig funktion i samhällets utveckling.

Miljöengagemang ligger i allas intresse
Miljö- och kostnadsfrågan går enligt Hallberg hand i hand.
– Som ett led i att vi samarbetar med Sveriges största samhällsbyggare måste vi alltid tänka på miljön och utföra uppdragen med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi arbetar därför med ständiga förbättringar och söker alltid effektivisera vår verksamhet. Om vi spar in på drivmedel så spar vi per automatik också in på miljön och våra kostnader. Det ligger i allas intresse att bedriva en miljöriktig verksamhet idag, annars kan man i princip inte ens vara med och konkurrera på marknaden eftersom kunderna i stor utsträckning väljer leverantörer som bevisligen satsar på miljöfrågor.
Bland stora återkommande kunder till GDL Transport kan nämnas Peab, Skanska och NCC inom Bygg och anläggning, Coop, Axfood och ICA inom Industri och handel.