Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

GDPR är digitaliseringens stora utmaning

IT-mästaren har under många år säkerställt en bekymmersfri vardag för tusentals IT-användare över hela Norden. Världen förändras allt snabbare och det gäller att hänga med i utvecklingen. En av de största utmaningarna för framtiden när det gäller IT är hanteringen av stora datamängder inom ramarna för den nya dataskyddsförordningen.

Digitaliseringen, eller den fjärde industriella revolutionen som den också kallas, är ett mycket brett begrepp som omfattar många olika kunskapsområden, tekniker och processer. Den gemensamma nämnaren för allt är att åstadkomma förändring – ofta effektivisering, med hjälp av digitala och automatiserade flöden. Digitaliseringen ska förenkla – men den kommer också med många nya utmaningar varav legala krav är en.

Utmaningen med GDPR
GDPR, som står för General Data Protection Regulation är den nya dataskyddsförordningen från EU som träder i kraft maj 2018, berör alla företag inom EU som lagrar personuppgifter. Det är ingen hemlighet att den är alla företags stora utmaning just nu – och att det är bråda tider för företagen att hinna med uppdatering av sina system för att kunna säkerställa att de nya kraven efterlevs.
I korthet säger GDPR att personuppgifter ska lagras och hanteras på ett sätt som gör att de är skyddade från tredje part och inte kan användas för andra syften än det man på förhand har informerat om. Det ska också vara möjligt för den som uppgifterna tillhör att radera sig själv ur systemet på egen begäran. Då måste företagen först ha koll på var uppgifterna finns och ha system och processer för att hantera denna delen av direktivet. Vidare måste företagen ”ha gjort allt som står i deras makt” för att skydda informationen så att bara rätt personer med rätt behörighet ha tillgång till datat.
Peter Essenberg, som ansvarar för försäljningsteamet på IT-Mästaren, förklarar att det rent förenklat kan gå till så att företagen först undersöker vilka personuppgifter de har, varför de behövs och var de lagras. Därefter måste man se över styrningen av uppgifterna och vem som har tillgång till dem. I det tredje steget upprättas skyddssystem för att förhindra, upptäcka och hantera sårbarheter i systemet, och slutligen görs en sammanställande rapport över nuvarande data och eventuella överträdelser.
– Vi kan erbjuda de verktyg som behövs för att strukturera upp personuppgifter och skapa stödsystem som underhåller det, bekräftar Peter. Vår uppgift är att hjälpa våra kunder på deras GDPR resa med tekniken medans dom själva är ansvariga för processen och kravställningen.
Det är inte möjligt att köpa ett klappat och klart system för att säkerställa att GDPR följs, det ligger på företagens ansvar och måste anpassas från verksamhet till verksamhet, och här kan IT-Mästaren bidra med stöd i form av teknik som underlättar arbetet att efterleva kraven.

Bra arbetsplats med plats för utveckling
IT-mästaren har enligt företagets vd Christina Åhlstedt något speciellt som gör att det känns meningsfullt och inspirerande att gå till jobbet varje dag. Det är en speciell kultur som andas kreativitet och glädje, och som engagerar varje medarbetare på individnivå.
– Samtidigt som vi utvecklar våra tjänster arbetar vi med att utveckla oss själva och våra interna processer. Att få med sig alla medarbetare är grundläggande för att vi ska kunna nå våra högt satta mål. Därför har vi högt i tak och ett stort medbestämmande bland våra anställda. Vi kan också erbjuda många spännande uppdrag där vi ger utrymme för varje medarbetare att utvecklas i sin roll och karriär, förklarar Christina.
Med stort engagemang och frihet under ansvar arbetar IT-mästarens medarbetare för att lösa kundernas problem och säkerställa en felfri IT-drift. Med stort utrymme för nytänkande levererar de skräddarsydda lösningar som tar kundens IT-miljö till nästa nivå. Det är ett mycket bra förhållningssätt nu när kunderna står inför den gigantiska utmaningen med GDPR.