Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

GE Healthcare leder utvecklingen inom det biotekniska området

Den moderna sjukvården behöver få tillgång till mer avancerad diagnostik och mer effektiva behandlingsmetoder för att långsiktigt kunna möta ett allt mer omfattande behov. Livsstilsrelaterade och kroniska sjukdomar blir allt vanligare och behovet av mer riktade terapier ökar i relation till det. GE Healthcare är en ledande utvecklare av verktyg och teknik som läkemedelsbranschen och sjukvården behöver för att i sin tur utveckla nya läkemedel och behandlingar inom området.

Efter flera framgångsrika förvärv blickar det globala utvecklingsbolaget GE Healthcare, där bland annat Uppsalabaserade GE Healthcare Bio-Sciences AB ingår, framåt med stor tillförsikt. Den förstärkta organisationen möter marknaden med ett mer heltäckande utbud av teknologier för att underlätta utvecklingen av riktade terapier inom växande sjukdomsområden där de livsstilsrelaterade och kroniska sjukdomarna utgör den snabbast växande gruppen.

Leder utvecklingen
I Uppsala utvecklar och tillverkar man specifikt produkter som används vid framställning av de biologiska läkemedelssubstanser som tillämpas inom den kategorin av sjukdomar, exempelvis insulin.
– Inom de aktuella terapiområdena används ofta mycket dyrbara mediciner och långt avancerad utrustning som är dyr att köpa in och underhålla. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det av den anledningen väldigt viktigt att utveckla och implementera mer riktade terapier och behandlingar som passar för olika patientgrupper. Det är en del av utvecklingen inom det som brukar kallas för personalised medicine, eller precision medicine, som utgör ett mycket viktigt tillväxtområde för GE Healthcare i sin helhet, säger Bo Lundström, vd för GE Healthcare Bio-Sciences AB.
Det handlar i slutändan om att förbättra utfallet av de behandlingar som appliceras, om att öka patientsäkerheten och samtidigt sänka sjukvårdens totalkostnader. Det kan GE Healthcare bidra till tack vare en stark utveckling inom Life Science, där GE Healthcare i flera avseenden inte enbart följer med i utvecklingen utan även leder den.

Betydande framsteg
Felbehandling kostar samhället och den allmänna sjukvården enorma summor. Det skapar dessutom ofta mer lidande för patienterna, som ofta får ett förlängt sjukdomsförlopp och eventuellt även mer biverkningar och andra besvär som följd. Om man ser enbart till kostnaderna så handlar det uppskattningsvis om 350 miljarder amerikanska dollar årligen, motsvarande cirka 320 miljarder euro, som enbart går till felmedicinering. Det är givetvis ett utbrett problem som får svåra konsekvenser och inget görs.
För att förhindra stegrande samhällskostnader och samtidigt förbättra utfallet av olika behandlingar behövs precisionsmediciner och molekylärbiologiska analyser som säkerställer att läkare ordinerar rätt läkemedel till rätt patient. Detta är en teknik som GE Healthcare tillsammans med både läkemedelsbolag och kliniker har arbetat med länge, men som först på senare år mötts med ett större intresse på global nivå.
– Våra framsteg kan betyda mycket för den globala sjukvården på sikt. Våra tekniker och tjänster för forskning och bioprocessteknologi spelar en viktig roll för upptäckt och tillverkning av biotekniska läkemedel. Expansionen av biologiska läkemedel för behandling av diabetes, cancer, artrit och andra sjukdomar ökar efterfrågan på våra produkter och tjänster, förklarar Bo Lundström.
Endast GE Healthcare har den rätta kombinationen av biologiska, tekniska och industriella kompetenser som krävs för att hjälpa läkemedelsutvecklare och tillverkare att påskynda utvecklingen inom riktade behandlingar med biotekniska läkemedel. Och det är endast genom att vara tillgängliga och prisvärda som dessa revolutionerande behandlingar kan nå framgång och bli utbredda i global skala.