Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Gedigen utbildning ökar intresset för världens äldsta av människan skapat byggmaterial

Ett av världens äldsta byggmaterial förtjänar respekt och kunskapsmässig hantering. Byggkeramikrådet sprider kunskap om keramik som hållbart byggmaterial både inomhus och utomhus. Sedan rådet etablerades 1989 har intresset för byggkeramik ökat och idag efterfrågar allt fler entreprenörer och konsumenter hållbara, lättskötta och beständiga naturmaterial som inte har någon skadlig inverkan på miljön. Det ökande intresset ställer samtidigt högre krav på utbildningsnivån genom hela byggbranschen.

Människan har kunnat bränna lera till keramik i över 10 000 år, men att använda materialet på väggar och golv är en något yngre företeelse. I Mellanöstern producerades keramikplattor för husbygge redan omkring 700 f.Kr. men det dröjde nästan 2000 år innan plattorna började synas norr om Medelhavet.
I Italien, Spanien och Portugal är byggkeramiken mycket etablerad och keramikplattor i vackra färger syns på fasader överallt. I vårt nordiska klimat är kakel och klinker sällsynt utomhus, även om det idag finns metoder för att framställa beständiga plattor som håller för fukt och kyla. Det finns dock även i vårt land flera exempel på storslagna byggnationer som är helt inklädda i keramiska plattor, såsom Sheraton Hotel i Stockholm och Bankhus 90 i Sundbyberg.

Höjer plattsättaryrkets status
Keramik är sedan flera decennier utan tvekan ett mycket uppskattat byggmaterial inomhus. Det tycks associeras med en viss typ av exklusivitet. Inte minst i badrum, där vi i Sverige har speciella riktlinjer för hur byggprocessen bör gå till. Byggkeramikrådet erbjuder kompletta utbildningspaket för byggföretag och entreprenörer som vill bli behöriga plattsättare.
– Vi ser en tydlig förändring genom hela branschen med en positiv trend där allt fler beställare efterfrågar behörighet, avslöjar Magnus Janson, vd Byggkeramikrådet.
Det är en morot för entreprenörer att satsa på utbildning. Det är bevisligen en investering som ger avkastning i form av större trovärdighet som därmed leder till fler uppdrag. Dessutom höjer behörigheten plattsättaryrkets status.
– En högre yrkesstatus kan locka fler ungdomar till branschen, ett måste om vi i framtiden ska kunna möta ett ökat kompetensbehov, fortsätter Magnus.

Materialets fördelar
Byggkeramik är ett fantastiskt material med enorma variationsmöjligheter. Idag finns en imponerande flora av olika plattor som möjliggör mycket kreativa färgkombinationer och former. Eftersom keramik inte ger upphov till några skadliga biverkningar vid tillverkning, användning eller rivning lämpar det sig ypperligt för modern, hållbar konstruktion med miljön i fokus.
– Vårt uppdrag går ut på att öka intresset för keramik som byggmaterial. Samtidigt ser vi över utbildningsnivån bland de företag som arbetar med materialet. Intresset ökar inom fler områden, allt från bassänger till kök, upplyser Magnus Janson.
Behörighet finns än så länge enbart för installation av tätskikt i våtrum, men Byggkeramikrådet arbetar nu med att ta fram riktlinjer med tillhörande utbildning för pooler och bassänger samt storkök. Magnus räknar med en lansering redan till våren.

Kvalitet, trygghet och kunskap
Idag finns det omkring 4000 behöriga företag och samtliga visar vägen till ett mer hållbart förhållningssätt när det gäller användning av byggkeramik.
– Det handlar framförallt om att välja kvalitet, trygghet och kunskap framför lågprisalternativ. Det är ett budskap som vi ständigt arbetar för att sprida, och jag anser att vi kommit en bit på väg även om vi inte är framme än, säger Magnus Janson.