Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Gemensamma satsningar – rätt väg in i framtiden

Ett nyckelord är samarbete. Tilsammans är vi mycket starkare än vad vi är var och en för sig, konstaterar Yvonne Lindbom, regional utbildningssamordnare på Höglandets kommunalförbund.

När kommunalförbundet bildades 2002 skapades gemensamma möjligheter för kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda att gemensamt, på ett effektivare sätt, utveckla Höglandets konkurrenskraft.
Men redan innan dess fanns det olika former av samarbete som man byggt vidare på och fortfarande utvecklar.
 
Hög kompetens
 – Att en hög teknisk kompetens är avgörande för svensk industris framtid har man ju insett sedan ganska länge, säger Yvonne Lindbom. Och redan 2006 startade Teknikcollege Höglandet, där tre kommuner i nära samarbete mellan företag, skola och arbetsförmedling ville utforma innehållet i utbildningarna så att de passar industrins behov både i dag och i framtiden.
Den här verksamheten blev certifierad 2009/2010, och även om industrijobben fortfarande inte alltid är det “hetaste” valet för många ungdomar så är Yvonne ändå nöjd med hur verksamheten utvecklats.
 
Väg till arbete
 – I år har vi rekryterat ett 25-tal till de certifierade utbildningarna, vi arrangerar en Teknikcollegedag varje höst där vi vill visa upp vad dagens moderna industri har att erbjuda. Våra lärare gör regelbundna besök på företagen och vi försöker på alla sätt lyfta fram betydelsen av att få fram kompetenta medarbetare till industrin. En utbildning av det här slaget innebär oftast en garanterad väg in till ett fast – och stimulerande – arbete.
I dag finns 26 regioner med nära 150 Teknikcollegecertifierade utbildningar och över 2000 samverkande företag från norr till söder. 
Samma modell tillämpas också inom vård och omsorg där det finns 19 regionala och 74 lokala college runt om i landet.
 
Behovet ökar
 – Behovet av kompetenta medarbetare ökar hela tiden, säger Yvonne Lindbom. Vi får en allt äldre befolkning, det kommer in betydligt fler nyanlända äldre, samtidigt som man inom vård- och omsorg ofta upplever att det blir allt svårare att rekrytera.
På Höglandets Vård- och omsorgscollege, som blev certifikat 2014, är det också ett nära samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som kämpar för att öka intresset för och kunskapen om utbildningar och yrken inom vård och omsorg.
– Vi vill hölja kvalitén på de utbildade. Det ska vi bland annat göra genom att utbilda 500 handledare på fem år, genom att våra lärare ska ut på praktikplatserna i ännu högre grad, genom att ta vara på den spetskompetens som alltid finns på varje arbetsplats, så att vi i vår gemensamma organisation tillsammans hela tiden blir bättre.
 
En förebild
Höglandskommunernas sätt att (sam)arbeta har väckt intresse på andra håll, många ligger i startgroparna för liknande arbetssätt, hör av sig för att få råd och tips.
– Vi har kommit en bit på väg, säger Yvonne.
– Men vi är aldrig nöjda, strävar hela tiden efter att utvecklas, hitta ännu bättre sätt att leva upp till de krav och önskemål man har på den allt högre kompetens som behövs i dagens arbetsliv.