Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Genuint närproducerade charkuterivaror från Uppsala

Efter många år som djuruppfödare och leverantör till stora slakterier kände Ulf Tillman att avkastningen till bonden, det vill säga uppfödaren i början av ledet, var försumbart liten. Han kände också att det fanns stora frågetecken kring antalet mellanhänder innan den förädlade slutprodukten nådde butikshyllan. Tillsammans med kötthandlare Christer Andersson grundade han därför Andersson & Tillman 1996.

Verksamheten skulle framförallt stå för genuint närproducerade charkuterivaror av högsta kvalitet och samtidigt värna om hållbarhet i alla led – från den producerande bonden till butik. Så blev det också. Andersson & Tillman utökade så småningom sin verksamhet genom en fusion av slakterierna Lövsta Kött och Faringe Kött, och därmed kunde full översyn och transparens från uppfödning, transport och slakt till förädling och slutligen leverans till butik garanteras.

Värdet av full kontroll
Att ha full kontroll över alla led i kedjan från uppfödning till butik är fortfarande Andersson & Tillmans främsta konkurrensmedel och mest särpräglande kännetecken. Trots att livsmedelsbranschen är en av de mest prispressade och tuffaste industrierna i Sverige har Andersson & Tillman lyckats skapa en framgångsrik tillväxt, ökad spårbarhet och kontroll, det har enligt Ulf Tillman mycket med saken att göra.
– Vi tillför något nytt på en konkurrensutsatt marknad. Att tillhandahålla produkter som tilltalar konsumenter, som är kvalitetssäkrade i alla led genom full kontroll, det är vår affärsidé. Som exempel har vi bara två E-nummer i våra produkter, askorbinsyra och nitrit från salt, och det är ett bevis på att vi verkligen har kontroll från uppfödning till förädling och vidare till leverans till butik.
Ulf är noga med att poängtera att en förhöjd spårbarhet och full kontroll ger en bättre smak på slutprodukten. Det är kvalitet som verkligen märks och känns.

Genuint närproducerat
När man på Andersson & Tillman säger genuint närproducerat menar man det ordagrant. Ulf åker ofta själv ut till butikerna för att säkerställa att kvalitetskraven efterföljs.
Faringe Kött och Lövsta Kött är idag helintegrerade i verksamheten. Lövsta Kött är en anläggning som dessutom används av SLU, i huvudsak för utbildning av blivande besiktningsveterinärer som arbetar med slaktade djur. I Sverige besiktigas alla slaktade djurkroppar innan de får förädlas.
Innan fusionen av bolagen omsatte Andersson & Tillman omkring 70 miljoner kronor. Idag handlar det om 270 miljoner kronor. Förvärven var både lyckosamma och strategiskt viktiga för en hel närings vidareutveckling mot ett mer hållbart förhållningssätt, enligt Ulf Tillman.

Kämpar för såväl leverantör som konsument
Andersson & Tillman arbetar ständigt för att förbättra villkoren för sina leverantörer, det vill säga djuruppfödarna.
– Tyvärr finns det en stor överetablering av handel i Sverige och det pressar priserna till en sådan grad att det knappt blir lönsamt för uppfödarna. Om vi på sikt ska ha en hållbar produktion av livsmedel i vårt land så måste man börja tänka om redan nu, säger Ulf bestämt.
Konkurrensen och den ständiga prisjakten hotar värden som kvalitet, spårbarhet och kontroll. Det är något som man på Andersson & Tillman aldrig kommer att stödja. Istället fortsätter företaget att kämpa för svenska djuruppfödare samt för konsumenternas rätt till riktigt bra produkter.