Sön 5 dec / År 39 / Nr 4 2021

Gislaveds besöksstrategi är tydligt inriktad på tillväxt

Den småländska kommunen Gislaved samarbetar gärna över gränserna för att främja tillväxt. Det finns flera bra exempel som illustrerar det, bland annat i form av det samverkansprojekt som drivs kring Fegensjön. Gislaved värnar även om sitt småländska arv och det kommer till sin rätt i ett annat samarbete kring Smålands sjörike samt ytterligare ett kring GGVV-regionens gemensamma utveckling som besöksregion.

Gislaved har lyckats skapa nya förutsättningar för besöksnäringen genom att ta vara på sitt unika läge som gränskommun. Gislaved ligger nämligen mitt i skärningspunkten mellan Halland, Småland och Västra Götaland, och det har öppnat dörren för nya samarbetsmöjligheter med kommuner i andra län. Det är kommuner som liksom Gislaved har insett fördelarna med att slå sina kloka huvuden ihop och gemensamt verka för en sund utveckling.

Samverkan ger konkurrensmedel
Besöksnäringen är ett område där samverkan blir extra tydlig i Gislaved och GGVV-regionen, och samtidigt extra viktig för att man ska kunna konkurrera med andra regioner i Sverige.
– Vi har oerhört mycket att erbjuda i vår region, bland annat med äventyrsberget Isaberg, men även i form av aktiviteter som byggts upp i anknytning till några av våra största sjöar i området, berättar Karin Torstensson, som ansvarar för utveckling av besöksnäringen i Gislaveds kommun.
Fegensjön sträcker sig över Halland, Småland och Västra Götaland. Här har Gislaved byggt upp ett långsiktigt samarbete med gränskommunerna Falkenberg och Svenljunga. Sjön tillhör ett naturreservat och är mycket populär för såväl fiske som kanotpaddling.
ven kring sjön Bolmen finns ett gediget samarbete mellan Gislaved, Ljungby, Värnamo och Hylte. Samarbetet har bland annat mynnat ut i att man beviljats stöd för att tillgängliggöra området, till att börja med ska en ny cykelled anläggas runt sjön.

Väl värd ett besök
Ett annat samarbete utgörs av det som bedrivs inom GGVV-regionen, som förutom Gislaved omfattar Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. De fyra småländska kommunerna har ett gemensamt förflutet som starka bruksorter och det finns mycket som kan bevaras och ompaketars till säljbara upplevelser kring det.
– Generellt kan vi säga att våra politiker är måna om att främja samarbeten och det finns möjligheter att fördjupa detta ytterligare. Det finns nya saker på gång som kommer att stärka vår position som besökskommun, vi ser positiva trender hos besöksnäringsföretagen och möjligheter för nya företag att etablera sig i kommunen, fortsätter Karin Torstensson.
Att Gislaved även framledes kommer att vara en kommun väl värd ett besök råder det dock ingen tvekan om. Kommunens besöksstrategi är tydligt inriktad på tillväxt och det gynnar alla upplevelseinriktade företag, stora som små.