Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Gjuteribranschen gagnas av stort tekniksprång med 3D-teknik

Swerea SWECAST har under sensommaren i år introducerat ny 3D-teknik till förmån för tillverkningsindustrin och då i första hand gjuteribranschen. Tack vare ett samarbete med amerikanska maskintillverkaren ExOne finns nu en toppmodern 3D-printer för tillverkning av gjutformar och kärnor i sand på plats hos Swerea SWECAST i Munksjöområdet i Jönköping.

Gjutna komponenter är en viktig detalj i allt från mobiltelefoner till vindkraftverk. Då många gjuterier som tar fram produkterna är underleverantörer på en globalt konkurrensutsatt marknad ställer det stora krav på att de kan utveckla sina produkter och processer. Till sin hjälp har branschen forskningsinstitutet Swerea SWECAST. Som forskningspartner och uppdragstagare inom områdena materialteknik, gjutsimulering, produkt- och processutveckling samt miljö- och energifrågor bidrar Swerea SWECAST till att skapa nya och bättre möjligheter för den svenska gjuteribranschen och dess kunder.
– Vi utgör länken mellan akademin och industrin. Vår främsta uppgift är att tillgängliggöra forskningen så att den blir användbar inom industrin och till vår hjälp har vi välutrustade laboratorier och ett försöksgjuteri i Jönköping, inleder Peter Semberg, vd på Swerea SWECAST.

Fördelar med 3D-printer
Att Swerea SWECAST nu har utökat verksamheten i Jönköping med en 3D-sandprinter medför många fördelar, inte minst för den regionala industrin.
– Nu när vi har tekniken på plats kan vi inom Swerea SWECAST skapa en bred kompetens kring den. Det gagnar i sin tur industrin eftersom de får tillgång till vår kompetens och genom oss får tillgång till en demoanläggning för att testa nya produkter. Industrin kan dessutom korta sina ledtider eftersom de numera kan köpa gjutformar lokalt via en svensk samarbetspartner till ExOne, säger projektledare Åsa Lauenstein från Swerea SWECAST.
Intresset från industrin är stort, eftersom 3D-tekniken inte bara kortar ledtider utan även bidrar till en mycket större designfrihet, både när det gäller själva gjutprocessen och den färdiga produktens utseende. För svensk gjuteriindustri blir det ett avgörande steg in i framtiden, speciellt med tanke på att många konkurrerande tillverkare i andra länder redan använder tekniken.
Peter Semberg ser även den nya anläggningen som väldigt viktig för Swerea SWECAST:s framtida utveckling. Då handlar det inte enbart om de spännande möjligheter som 3D-tekniken innebär utan också för att samarbetet med ExOne är ett nytt sätt att arbeta på.
– Detta blir grunden i att bygga upp vår nya test- och demoanläggning. Min vision är att vi ska ha en test- och demoanläggning i världsklass och då ska vi arbeta med ett flertal samarbetspartners som är ledande tillverkare av gjuteriutrustning, säger Semberg.

Höjer gjuteribranschens teknikstatus
Ett av de svenska gjuterier som redan använder tekniken är Smålands Stålgjuteri i Eksjö. Företaget har tidigare köpt sina formar från ExOne i Tyskland, men kan nu införskaffa dem från Jönköping istället.
När det gäller den nya 3D-anläggningen i Jönköping ser Smålands Stålgjuteris vd Per Ytterell klara fördelar för hela branschen, framförallt genom att 3D-printing kan användas i forskning där Swerea SWECAST arbetar tillsammans med gjuterier över hela Småland.
– Det här är ett jätteviktigt steg, där tekniken som sådan sprider sig och höjer teknikstatusen för alla, säger Per Ytterell.