Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Gjuteribranschens unika kunskap måste få mer utrymme

Gjuteribranschen är en industri som fortfarande präglas av ett genuint hantverkskunnande där fortsatt framgång är beroende av förmågan att generera kunskapsöverföring. Gjutna detaljer kommer alltid att behövas inom modern tillverkningsindustri och applikationsområdena blir allt fler. Därför är det extra viktigt att yrkeskunskap kopplad till gjuterinäringen kan föras vidare till nästa generation.

Kåge Gjutmek AB i Skellefteå förvaltar en lång tradition av yrkesstolthet baserat på ett hantverk som i stor utsträckning bygger på samma arbetsmetoder som för 30 år sedan. De manuella processerna lämpar sig utmärkt för framställning av komplexa prototyper och mindre serier med mycket hög precision, där varje enskild detalj ofta har ett högt investeringsvärde.

Sprider kunskap för branschens framtid
Företagets vd Johan Melin bekräftar att det finns mycket kunskap inbäddad i varje delprocess för framställning av gjutna detaljer. På Kåge Gjutmek använder man sig av furansandformning och alla som arbetar på företaget är upplärda in-house.
– Vi arbetar nästan uteslutande med gråjärn och segjärn, beroende på applikationsområde. Vi handformar allt och många som besöker oss blir fascinerade när de får se hur processen ser ut inne på ett järngjuteri. För att branschen ska överleva och vidareutvecklas i Sverige så måste vi vara lyhörda och samarbetsvilliga. På Kåge Gjutmek bjuder vi gärna in till studiebesök och vi tar även emot praktikanter. Det är ett sätt för oss att visa hur vi arbetar och sprida kunskap om att det finns ett spännande yrke som många kanske inte tänker på i första hand.
Kåge Gjutmek kan således i det närmaste ses som ett kunskapsföretag. Tillsammans med kunderna kan företaget utforma prototyper för nya produkter, testa nya applikationer och dessutom se till att det görs på kort tid.

Allt under samma tak
All kunskap som krävs för uppgiften finns samlad under samma tak, men Kåge Gjutmek är även beroende av goda kontakter med leverantörer och samarbetspartners för att processen ska fungera som helhet.
– Eftersom produktionsprocessen kräver tillgång till rent råmaterial utan föroreningar har vi en mycket nära dialog med våra leverantörer. Vi har även tillgång till avancerade instrument för att testa renheten i allt material som skickas till oss. En mycket liten förorening bestående av exempelvis aluminium kan förstöra en hel smälta, det vill vi naturligtvis undvika till varje pris, berättar Johan Melin.
Den svenska gruvindustrin, pappers- och massaindustrin samt ståltillverkare är de största kundgrupperna för Kåge Gjutmek. Via kunderna når företagets produkter ut i världen.

Bidrar till samhällsutveckling
Kåge Gjutmek vilar på gamla anor. Företaget var ett av de första som etablerades alldeles intill älven i Kåge och det lilla samhället har vuxit upp kring det. Idag finns det en rad andra företag på orten som också bidrar till att göra ett mindre samhälle levande året om.
– Vi har för avsikt att stanna här och vidareutveckla vår verksamhet, säger Johan Melin, som anser sig vara ”född och uppvuxen” på gjuteriet då han började på företaget direkt efter gymnasiet. Som avslutning tillägger han:
– Vi ser oss lite som en stor familj här och vi har ett fantastiskt arbetsklimat. Vi arbetar för att vara bäst ur ett helhetsperspektiv, där ska vi vara ledande på de flesta punkter. Det klarar vi bara om alla är engagerade och känner sig delaktiga i verksamheten. Jag ser ljust på framtiden.