Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Glasrikets paradigmskifte

Sveriges enda Riksglasskola flyttar från Orrefors till Pukeberg. Det blir ett historiskt språng, men fortfarande inom Nybro kommuns gränser och därmed ett smart drag för att bevara glastraditionen lokalt. Ett bra exempel som illustrerar Glasrikets paradigmskifte och framtid.

Nybros kommunalråd Mikael Svanström tar ofta upp frågan om hur Glasriket ska utvecklas. Han har bland annat varit drivande i bevarandet av en del av Nybros kultur genom att vara delaktig i etableringen av Glasrikets skatter, en förening där även bland andra Södra ingår.
– Föreningen köpte hela Orrefors samling i samband med att bruket lades ner och förhindrade således att en mycket stor och betydelsefull del av Nybros historia gick förlorad, berättar han inledningsvis.

Fler möjligheter
Utöver glaset förvärvade kommunen genom Glasrikets skatter även ett antal fastigheter i anslutning till det gamla bruket. De används idag för utbildningsverksamhet, utställningar och som studiohyttor för gästkonstnärer. Även den gamla villan där glasbrukets disponent bodde under glansdagarna, och som sedermera användes som gäststuga av Orrefors, köptes in i syfte att bevara en del av Nybros tradition.
– Jag har länge funderat på om man inte skulle kunna bedriva hotellverksamhet i anslutning till den gamla 1800-talsvillan. Det finns möjligheter att utveckla ännu mer upplevelser kring glaset, men vi ser gärna att en privat aktör är med och driver det vidare, fortsätter Mikael Svanström.

Framtida designcenter
Pukeberg är en levande landsbygdsort i närheten av naturreservatet Svartbäcksmåla. Det finns redan ett par större idrottsanläggningar i området, som även har underhållna skidspår och skiduthyrning. Kanske kan man till och med anlägga en skidtunnel här framöver.
Redan nu finns det i alla fall planer på att utveckla Pukeberg till ett framtida designcenter. Först på plan är Riksglasskolan.
– Om vi i framtiden kan knyta ihop Svartbäcksmåla och Pukeberg med Nybro centrum så kommer ännu fler att kunna ta del av vår historia och vårt arv, tror Mikael Svanström.

Glasriket lever
Nybro har lyckats bevara sin glastradition och det finns ett antal hyttor kvar i kommunen, förutom i Pukeberg även i Örsjö och Målerås, där kommunens största glasbruk finns och där man arbetar med alla länkar i kedjan för modern glasproduktion. Mikael Svanström är också säker på att det kommer att etableras fler studiohyttor framöver när Riksglasskolan flyttar till Pukeberg.
– En gång fick jag frågan om när vi ska ta ner skylten som välkomnar till Glasriket. Mitt svar på det är att vi aldrig kommer att ge upp – och därmed aldrig ta ner skylten. Vi fortsätter att utveckla vårt arv och vår kultur, och jag vill att fler ska få reda på att Glasriket lever och utvecklas, säger Mikael Svanström.