Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Glidlager i brons håller måttet

Johnson Metall har tillverkat glidlager sedan början av 1940-talet och produkten utgör än idag en nyckelkomponent inom fordons- och verkstadsindustrin.

Mycket har hänt sedan Johnson Metall levererade sina första glidlager till Ford för snart 80 år sedan. Kundkretsen är idag betydligt bredare, och antalet branscher har också utökats. Produktens syfte är dock detsamma.
Glidlager används framförallt för maskiner med långsamtgående rörelser och den typ av glidlager i brons som Johnson Metall tillverkar lämpar sig specifikt för kontakt med vatten och andra besvärliga miljöer.
– De bronslegeringar som vi använder har god värmeledningsförmåga och är resistenta mot rost. Det gör att produkterna med fördel kan användas där det finns risk för korrosion och där behovet av att leda bort värme är stort, förklarar Hans Carlsson, vd för Johnson Metall AB.

Olika tillämpningsområden
Det finns många olika familjer av bronslegeringar med olika tillämpningsområden.
Johnson Metall utvecklar och tillverkar standard och speciallegeringar för användning inom allt från verkstadsindustri till gruvindustri, från infrastruktur och skogsentreprenad till marin och offshore.
– Vi är kompletta i huset med alla gjutmetoder som behövs för att bemästra de tre vanligaste bronslegeringsfamiljerna, det vill säga aluminium-, bly- och tennlegeringar, fortsätter Hans Carlsson. Vi gör allt från enstyck och upp till mycket stora serier om hundratusentals detaljer, och från någon millimeter upp till nästan två meter i diameter.
Det är bredden som gör Johnson Metall till en spelare att räkna med i Sverige såväl som i övriga Norden. Företaget är sedan länge Nordens största tillverkare av glidlager, ämnesrör och formdetaljer i brons.
Tillverkande enheter finns i Sverige och Finland och inom gruppen finns dessutom säljbolag i Danmark och Norge. Huvudkontoret finns kvar i Örebro, där det en gång startade då entreprenören Åke Johnson gav sitt namn åt företaget.

Den stora konkurrensfördelen
Det är uteslutande kunskapsintensiva och säkerhetsorienterade branscher som Johnson Metall levererar till. Ett annat gemensamt drag inom dessa branscher är en allt skarpare specifikation gällande begränsning av verksamheternas miljöavtryck. Det skriver även Johnson Metall under på.
– Vi tar ett helhetsansvar från råvara till färdig produkt, vilket betyder att allt spån som faller under processen också tas tillvara och går tillbaka in i gjuteriets kretslopp. Eftersom allt material används i våra egna processer så har vi väldigt lite materialsvinn, vilket naturligtvis är positivt både ur miljö- och kostnadssynpunkt.
Hans Carlsson förklarar också att man inom Johnson Metall är noga med att inte blanda spån från olika legeringar. Det är den stora fördelen med att vara totalintegrerad med alla processer i samma hus, menar han.
– Vår största konkurrensfördel är kunskapen som vår personal besitter gällande materialets värde och egenskaper. Tack vare medarbetarnas kompetens får vi enorma kostnadsfördelar i våra processer. En annan stor fördel med vår modell är att vi också slipper transportkostnader för återvinningsmaterial, allt återanvänds ju här på plats.
Hans Carlsson ser mycket ljust på framtiden för Johnson Metall som Nordens främsta leverantör av glidlager och ämnen i brons.