Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Global IT-koncern med anställda som majoritetsägare

CGI förenklar den digitala resan för kunder inom alla branscher. Leveransen omfattar allt från teknikkonsulter som löser vardagens IT till avancerad verksamhetsutveckling för att möta en digital framtid. Systemutvecklare, kravspecialister, IT-arkitekter, projektledare, verksamhetskonsulter och affärsutvecklare är exempel på yrkesroller som finns hos CGI i Luleå.

Rekrytering står högt på agendan för 2019. CGI behöver växa med fler medarbetare för att även fortsättningsvis kunna leverera marknadens bästa IT-lösningar och verksamhetsstöd. Den typ av kunskapsprofil som efterfrågas är svår att få tag på och många aktörer slåss om samma kompetens – men CGI anses ha ett försprång i att kunna erbjuda personliga utvecklingsmöjligheter med spännande projekt som lockar de bästa inom branschen.

Vill behålla kompetens i regionen
Många av regionens största företag och organisationer är sedan länge kunder till CGI. Nu gäller det att utveckla det förtroendet som kunderna visar och skapa nya relationer för ytterligare tillväxt. Nu ska teamet fyllas på med fler engagerade medarbetare.
– Det är självklart att vi ser till närheten av Luleå tekniska universitet när vi ska rekrytera. Vår strategi är att tillsammans med våra kunder verka för att så många som möjligt ska välja att stanna kvar i regionen efter sina studier. Då måste vi kunna erbjuda attraktiva jobb och se till att nyutexaminerade känner till det också, säger Bengt Nilsson, konsultchef i Luleå.
CGI har många aktiviteter tillsammans med Luleå tekniska universitet, men även tillsammans med kunder för att öka chanserna för studenter att få jobb i regionen.
– Vi jobbar tillsammans med universitetet när det gäller praktikplatser och utförande av exjobb vilket kan vara avgörande för att få arbetskraften att stanna kvar. Det är vi liksom de flesta av våra kunder helt beroende av, påminner Lars Hammar, kontorschef CGI Luleå.

Vinner på attraktiv arbetsplats
CGI får ofta utmärkelser på temat attraktiv arbetsplats. Som en av världens största IT-leverantörer är CGI med och konkurrerar globalt samtidigt som företaget har god förmåga att leverera skräddarsydda tjänster efter den lokala marknadens behov i Luleå.
– Det är med stor sannolikhet förmågan att kombinera globala möjligheter med lokal förankring som gör oss attraktiva som arbetsgivare. Våra konsulter har möjlighet att göra karriär i ett företag som har hela världen som arbetsfält. Jag tror att det kan locka många i Luleå, förklarar Bengt Nilsson.
CGI är idag världens femte största IT-bolag. Verksamheten ägs av medarbetarna och det ger ett svåröverträffat engagemang, menar Lars Hammar.
– Som delägare har vi som medarbetare ett omfattande medbestämmande för hur CGI ska utvecklas framöver, vilka områden vi tillsammans ska satsa på och vilken roll CGI ska ha som leverantör av hållbara IT-tjänster i framtiden. Jag ser det som en självklarhet att det kommer locka fler till oss.
Både Bengt Nilsson och Lars Hammar har varit verksamma inom branschen länge och båda ser fram emot att få hälsa nästa generations IT-konsulter välkomna till CGI.
– CGI:s bärande värdegrund är att vi är bäst tillsammans, säger de som avslutning.