Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Globalt skyltfönster för modern träbyggnadsteknik

Som Europas grönaste stad stöttar Växjö kommun gärna projekt som effektivt kombinerar modern träbyggnadsteknik med lösningar för en lägre energikonsumtion. Idag finns mycket goda möjligheter för att bygga högt i trä, och träbyggandet planeras till och med in i de kommunala detaljplanerna.

Redan idag finns konkreta mål som säger att minst 50 procent av alla nya hus som byggs i kommunal regi i Växjö ska vara träbaserade till 2020. Kommunens träbyggnadsstrategi genomsyrar sedan flera år tillbaka Byggnadsnämndens och Stadsbyggnadskontorets arbete och idag finns många exempel på framgångsrika träbyggnadsprojekt i Växjö som till och med uppmärksammats internationellt.

Träbygge naturligt för Växjö
Limnologen är ett av Växjös och Sveriges mest uppmärksammade träbyggen som har utvecklats till ett helt kvarter av högre flerbostadshus. Efter Limnologens första etapp verkade det lossna för byggindustrin som idag vågar satsa på träbyggnation i större utsträckning.
Även om Växjö idag kan visa flera särpräglade trähuskvarter samt inte minst en tennishall med trästomme så är det här bara början, enligt Stadsbyggnadskontorets förvaltningschef Lars Wennerstål.
– Det pågår många träbyggnadsprojekt runtom i Växjö just nu, både i kommunal och i privat regi. Utvecklingen är speciellt påtaglig i Vallen och Teleborgsskolgen som båda är stadsdelar avsatta speciellt för träbyggnation. Ambitionen från kommunens sida är att stärka Växjö som globalt skyltfönster för modern träbyggnadsteknik, vilket i sin tur är ett led i visionen för Europas grönaste stad.
– Att bygga i trä är dessutom naturligt för Växjö, som befinner sig mitt i Sveriges mest skogstäta region. Råvaran finns nära till hands och det ska vi ta tillvara på genom att planera in mer träbyggnation i stadens utveckling, säger Lars Wennerstål.

Leder en global utveckling
Träbyggen har sina uppenbara fördelar baserat på materialets egenskaper. Trä är lätt att använda och forma, det är ett levande material som binder koldioxid under hela sin livstid. Inomhusmiljön i trähus präglas av hög komfort med bra energivärden tack vare träets naturliga isolerande förmåga.
Tillsammans med regionala byggföretag, Södra och Linnéuniversitetet arbetar kommunen för att öka intresset kring träbyggnation. Växjö präglas av en stark befolkningsutveckling som ställer krav på att fler bostäder byggs och att det görs i en takt som motsvarar befolkningstrenden. Att bygga i trä är effektivt, mycket kan prefabriceras i fabrik för att därefter snabbt monteras på plats. Den reducerade byggtiden är ett kraftfullt argument i sig för att bygga mer i trä.
Miljöfördelarna väger också tungt, speciellt för Växjö som vill och ska vara en förebild för hållbarhet i alla led. Dessutom finns mycket kunskap om modern träbyggnadsteknik tillgänglig via Linnéuniversitetet, vilket gör att Växjö och Småland kan leda den globala utvecklingen på den fronten under många år framöver.