Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

GMK Koncernen – människor skapar förutsättningar för expansion

En stark industritradition med hög verkstadskapacitet möter nytänkande med verkstadstekniskt revolutionerande innovationer – i Kiruna är allt möjligt. I norra Sverige med koncentration framförallt kring Kiruna – Malmberget och Svappavaara skapar den snabbväxande gruvnäringen helt nya förutsättningar för tillväxt med hundratals nya arbetstillfällen. Det är här, mitt i en av landets starkaste tillväxtregioner, som GMK Koncernen verkar genom GMKAB, GMK Mekaniska i Svappavaara och Rönnquist & Wettainen. Koncernen är också en av delägarna i Kiruna Wagon AB, Sveriges – och kanske även Europas – främsta producent av nya generationens malmvagnar.

För GMK Koncernens del började det 1987. Då etablerades företaget Gummi- och metallkonsult AB (GMKAB) som med två anställda levererade ytbeläggningar i gummi, polyuretan och keramik till aktörer verksamma inom framförallt tyngre processindustri i Kiruna. Liksom för många andra företag i regionen riktade man snabbt in sig på den tillväxtbenägna gruvindustrin med LKAB som en av de viktigaste storkunderna.
Under åren har samarbetet med gruvnäringen resulterat i en stark utveckling av GMK, som med jämna mellanrum förvärvat verksamheter med verkstadsteknisk inriktning, satsningar som gjort att GMK Koncernen idag är en av regionens viktigaste arbetsgivare och en naturlig samarbetspartner för en av landets främsta näringar.
– Den skarpa expansion som kännetecknar oss hade inte varit möjlig om det inte vore för vår lojala personal som med sitt engagemang byggt upp koncernen till det som vi tillsammans representerar idag. Vi är en viktig och välkänd aktör för hela regionens utveckling, en partner att räkna med i alla lägen, konstaterar Mari Bäckström, VD och ägare.

Stor flexibilitet, lång erfarenhet och hög innovationsgrad
GMK Mekaniska i Svappavaara förvärvades 1998, följt av Rönnquist & Wettainen 2002. Tillsammans sköter de med sina fullutrustade verkstäder koncernens service och underhållsverksamhet. Tillsammans med branschkollegan Nybergs Mekaniska äger Rönnquist & Wettainen företaget Kiruna Wagon, som tillverkar vagnar för gruvtransporter. Kiruna Wagon är ett konsortium som bildades 2004, men bygger på kunskap och tradition som sträcker sig tillbaka till 1940-talet.
Kännetecknande för samtliga av GMK Koncernens dotterbolag är stor flexibilitet, lång erfarenhet och hög innovationsgrad. Tack vare väletablerade samarbeten med bl.a. Teknikum, Tartek, Schulmeistrat och Castolin kan man leverera en svåröverträffad helhet där en samordnande kontakt sköter allt från idéutveckling och till produktion av leveransklara enheter, därefter leverans och installation hos kund och slutligen eftermarknadstjänster som service och underhåll.
GMK Koncernen har det övergripande ansvaret för försäljning av dotterbolagens tjänster och är samtidigt specialiserade på ett antal produkter, varav en kategori är bandskrapor med bred tillämpning. Skraporna anpassas efter kundens verksamhet och används inom en rad olika branscher, från gruvnäring och tyngre processindustri till livsmedelsproduktion. Ett annat specialområde som koncernen verkar inom är yt- och slitagebehandlingar, en nisch med stark tillväxtpotential – inte minst med tanke på norra Sveriges växande gruvnäring.

En region med oslagbar verkstadsteknisk kapacitet
Den starka verkstadstekniska kapacitet som finns i regionen bygger på en lång industritradition och stolthet. I Svappavaara pågår just nu Europas största järnmalmsprojekt med öppnande av tre nya gruvor. Det är en intressant utveckling som väntar ett samhälle med ca 450 invånare – här skapas nu över 500 nya arbetstillfällen. Ur Stockholmsperspektiv, om man ser till antal nya arbeten per invånare, skulle det innebära 1,6 miljoner nya jobb.
– Vi ser en enorm tillväxtpotential framöver där vi som helhetsleverantör ska vara kundernas förstahandsval. Vi förlitar oss på kvalitet och en stark industritradition förenat med nytänkande och flexibilitet. Under åren har vi gjort mycket omfattande investeringar i ny teknik, men i grunden är det kunskap och vår personals starka engagemang som skapar framgång, säger Robert Ylitalo, samordnande koncernchef.

Människor skapar förutsättningar för vidare expansion
Trots den starka tillväxt som väntar tappar GMK Koncernen inte fokus. Som Robert Ylitalo understryker så har det alltid varit människor som skapat förutsättningar för expansion och så kommer det att förbli. GMK Mekaniska i Svappavaara har idag 25 anställda, men man räknar med minst det dubbla inom ett par år. Totalt verkar 85 personer inom koncernen, rekryteringsbehovet är stort men en viss utmaning ligger också i att hitta rätt kompetens.
– Vi rekryterar från hela Sverige, och blickar även internationellt. Det innebär naturligtvis ett stort steg för människor att flytta så pass långt norrut, därför måste vi kunna erbjuda attraktiva bostäder och en hög livskvalitet. Det arbetar kommunen och vår region med nu, fortsätter Ylitalo.
Dagens moderna verkstadsindustri ställer höga krav på kompetens, ofta krävs högskoleutbildning. Inom GMK Koncernen arbetar man brett, här förenas kunskap inom det mekaniska med högteknologi och den nya generationens tillämpningar. Ambitionen är att fortsätta växa och möta de nya rekryteringsutmaningarna – utmaningar som är gemensamma för hela regionen.