Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Gnosjö förknippas med arbetssamhet, klurighet och starkt entreprenörskap

Gnosjöandan är ett begrepp som dyker upp lite varstans och i olika sammanhang där man vill illustrera värden som arbetssamhet, klurighet och starkt entreprenörskap. Gnosjöandan omfattar en hel regions livskraft och företagsamhet grundat på gnosjöbornas vilja att skapa lönsamma verksamheter på hemmaplan. Det är något som kommunstyrelsens ordförande Arne Ottosson och näringslivsutvecklare Ingalill Ebbesson kan intyga.

Industrin är på hugget i Gnosjö. Efter ett antal tuffa år har basindustrin börjat återhämta sig och det har fått en positiv inverkan på hela regionen.
– Vi ser framförallt att aktörer som tidigare haft tillverkning utomlands nu börjar flytta tillbaka sin produktion till Gnosjö, kommenterar Arne Ottosson.
Det innebär fler arbetstillfällen och ökade intäkter i en region som sedan länge kännetecknas av uppfinningsrikedom och en unik förmåga att hitta nya lösningar på gamla utmaningar.

Nystart för investeringar
Enligt Arne Ottosson råder en nystart även vad gäller investeringar i Gnosjö. Många industrier vågar nu bygga ut och satsa på åtgärder som kan leda till framtida tillväxt.
– Det har inte byggts så mycket inom industrin som nu på väldigt länge, och vi ser en tydlig trend där allt fler företag efterfrågar större lokaler. Axelent i Hillerstorp bygger ut för andra gången inom loppet av några år, och Liljas Plast bygger nytt från grunden. Detta är bara två exempel som illustrerar hur industrin mår i Gnosjö, fortsätter Ottosson.
En av de största utmaningarna för framtiden är att tillgodose industrin med kompetent arbetskraft. Att inspirera och verka för ett större teknikintresse bland barn och unga är en del av lösningen, menar Ingalill Ebbesson. Hon berättar:
– Skolan har börjat jobba med en satsning som kallas Natur och teknik för alla, NTA, som i korthet går ut på att se tekniken i sitt sammanhang. Arbetet fördelas på olika teman och företag där det ingår studiebesök. Det är oerhört viktigt att våra barn och ungdomar får stifta bekantskap med industrin tidigt för att så småningom se den som en möjlighet.
I Gnosjö bedrivs även ett aktivt arbete för att minska ungdomsarbetslöshet. Tillsammans med lokala företag verkar kommunen för en högre sysselsättning genom olika projekt. Satsningen har resulterat i en halvering av ungdomsarbetslösheten på bara ett år.

Nya möjligheter inom nya branscher
Den starka tillverkningsindustrin har fortfarande övertaget, men i Gnosjö vill man samtidigt tänka i nya banor för att differentiera näringslivet. Stora möjligheter finns inom besöksnäringen och det med tanke på att Gnosjö har en rad olika upplevelser och evenemang inom räckhåll.
High Chaparral, Isaberg och Store Mosse är bara några exempel på vad som finns att upptäcka och uppleva i Gnosjöregionen. Dessutom finns det ett stort antal naturområden att upptäcka med vandringsstråk och möjligheter till ett rikt friluftsliv.
– Vi har fantastiska möjligheter att utveckla värden som lockar ännu mer besökare till vår region. Den största förhoppningen vi har är att några också ska välja att stanna kvar och bosätta sig här i Gnosjö, säger Arne Ottosson.
Utmärkande för Gnosjö är en hög livskvalitet och livskraft, där människor har korta avstånd till service och till varandra. Med tillgång till god service och förstklassig rekreation är Gnosjö en given etableringsort både för människor och företag.