Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Gnosjöandans Näringsliv delar kommunens visioner för lokal utveckling

Gnosjöandans Näringsliv är fortfarande en ideell förening och tänker nog så förbli. Idag är vi cirka 260 medlemsföretag och omkring 3500 anställda. Detta innebär att runt 95 procent av alla aktiva bolag i Gnosjö är medlemmar.

Gnosjöandans Näringsliv samlar företagen i Gnosjö för att gemensamt driva den lokala utvecklingen. Vi är som exempel aktiva med frukostmöte en gång i månaden, gärna ute på olika företag. Vi har även en gemensam monter; ”Made in Gnosjö”, varje år på Elmias underleverantörsmässa.
Detta och mycket annat är saker som vi har för avsikt att utveckla för att så småningom få alla utställare från Gnosjöregionen under samma tak. Förhoppningsvis kan vi lägga det under Business Gnosjöregionen AB, ett bolag som bildats för att stärka vårt näringsliv i de fyra kommunerna i Gnosjöregionen.

Viktigt att dra åt samma håll
Handelsdelen är minst lika aktiv som industrin med olika evenemang såsom tjejkvällar, Järnbärardagen och inte minst julhandeln. Vi tycker det är viktigt att vi inom industrin och handeln jobbar tillsammans, i ett litet samhälle som Gnosjö är vi oundvikligen väldigt beroende av varandra.
Vi träffar dessutom kommunstyrelsen några gånger om året för att få information om vad som händer och vad som kommer att hända inom kommunen respektive näringslivet. Vi från vårt håll vill gärna informera om saker som arbetsmarknadsläget och konjunkturerna. Det är viktigt att vi alltid strävar efter att dra åt samma håll.
Gnosjöandans Näringsliv fokuserar även på att teckna gemensamma avtal för våra medlemmar, till exempel när det gäller upphandling av el där en grupp har förhandlat till sig bra avtal med två leverantörer som vi då kan rekommendera till våra medlemmar. Expressfrakter är också något som vi utvecklat väldigt bra gemensamma avtal på. Ofta blir det så att det lilla företaget får väldigt bra avtal tack vare de större, viktigast är att vi kan teckna avtal som gagnar alla.

Visionen för Gnosjö
Vi stöttar många olika projekt. Det finns ett speciellt engagemang kring ungdomsprojekt som Ung Drive och Ung Företagsamhet, vi delar exempelvis alltid ut några stipendier till duktiga avgångselever på Gnosjöandans Kunskapscenter årligen.
Naturligtvis stöttar vi även Hylténs Industrimuseum, unikt i sitt slag, fortfarande med alla maskiner fullt fungerande och med kapacitet att dessutom producera sin egen elektricitet.
Vår vision är att vara med att utveckla Gnosjö och näringslivet här. Det som är bra för Gnosjö kommun är också bra för Gnosjöandans Näringsliv, och det som är bra för Gnosjöandans Näringsliv är också bra för Gnosjö kommun.

Göran Göhlin
Ordförande Gnosjöandans Näringsliv