Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

God arbetsmarknad inom den gröna näringen

Naturbruksgymnasiet Nuntorp, som ligger cirka två mil norr om Vänersborg, erbjuder utbildning inom naturbruksprogrammets inriktningar DJUR och LANTBRUK. Arbetsmarknaden inom den gröna näringen är god och många av eleverna får jobb direkt efter utbildningen.

Naturbruksgymnasiet Nuntorp erbjuder ett 3-årigt gymnasieprogram och ett 4-årigt särskoleprogram mot skog, mark och djur. Många bor på skolan och när det gäller särskoleeleverna så har man LSS-godkända boenden som omfattas av socialstyrelsens riktlinjer. De övriga bor på ett vanligt skolinternat. Det är också många som pendlar då skolan har ett bra läge utmed E45 mellan Brålanda och Frändefors.
– Våra elever är jämnt fördelade mellan hästutbildningen och lantbruksutbildningen. När det gäller hästutbildningen är det för tillfället bara tjejer, men på lantbruksutbildningen är det jämnt fördelat mellan tjejer och killar, berättar gymnasierektor Thor Kempe.

Ett bra val
Naturbruk är ett bra val för framtiden. På Nuntorp utbildar sig eleverna i ämnen som handlar om djurhållning, maskiner, teknik, odling, miljö och företagande. Det är kunskaper som behövs i samhället och som naturbrukselev är man eftertraktad på arbetsmarknaden. Eleverna kan också läsa vidare efter utbildningen då de får grundläggande behörighet till högskolan.
– Inom lantbruksdelen så har vi en väldigt fin gård som används i utbildningen. Skolan har över huvudtaget goda förutsättningar för de utbildningar vi bedriver i form av byggnader, hästar, ridhus med internationella tävlingsmått, cafeteria, en modern ladugård och bra maskinpark för lantbrukets del. Och dessutom en kunnig och trevlig personal, säger Thor Kempe.

Ett framtidsyrke
Framtidens lantbruk behöver människor med en bred kompetens om mark, växter, djur, vatten, ekonomi och teknik. På utbildningarna får man en bred grund inför att driva ett modernt jordbruk och dessutom kan man specialisera sig inom olika profiler som växtodling, lantbruksmaskiner eller djurskötsel.
På skolans hästutbildningar får eleverna tillgång till välutbildade hästar, fina häst- och träningsanläggningar och elevstall. Man kan välja mellan olika profiler på utbildningen – trav, körning, ridning, nationell idrottsutbildning, hästsjukvård osv. Efter utbildningen kan man arbeta som hästskötare, djurskötare eller starta eget företag.
– Det är få gymnasierektorer som kan säga att 90 procent av deras elever får arbete efter avslutad utbildning, men det kan jag säga. På lantbrukssidan behövs mycket folk eftersom gårdarna blir större och större och man går över från familjejordbruk till att anställa folk. Hästskötare kan få jobb både i Sverige och utomlands eftersom de är mycket eftertraktade internationellt, säger Thor Kempe.
Naturbruksgymnasiet Nuntorp har ungefär 120 elever och cirka 60 anställda.