Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

God företagsanda i Åtvidaberg

I Åtvidaberg råder en fin samverkan mellan företagen som representerar många olika branscher. Här finns stora möjligheter till etablering i skräddarsydda lokaler med bra logistikmöjligheter.

Inom Åtvidabergs kommun råder ett fantastiskt näringslivsklimat. En unik företagsanda där företagen med en stor bredd hjälper varandra genom viktiga samarbetsnätverk som skapar en lokal och speciell möjlighet för de etablerade företagen, likt Gnosjöandan.

Genom Åtvidabergs Näringslivscentrum skapas stora möjligheter till etablering, bland annat i skräddarsydda och bra hyreslokaler i exempelvis Facetten med sin fantastiska miljö med viktiga logistikmöjligheter, möjligheter som man annars inte tror finns på en mindre ort.

– Vi vill att fler ska få ta del av den livskvalitet som finns hos oss och att kommunen ska växa. Vi bygger broar mellan företag, kommun, organisationer, universitet och flera andra aktörer. Åtvidaberg ligger öppet för allt fler företag att etablera sig på orten och bli en del av det rika näringslivet som finns i Åtvidaberg och med närhet till stort upptagningsområde av medarbetare, förklarar Marianne Jansson, VD Åtvidabergs Näringslivscentrum.

– Vi upplever den lokala samverkan som något positivt. Den knyter viktiga kontakter som i sin tur leder till fler jobb. Hos personalen på Näringslivcentrum så finns ett stort engagemang med många idéer och god vilja. De står för en enorm drivkraft, säger Andreas Asklöf på Becha Bil & Maskin AB.