Lör 27 nov / År 39 / Nr 4 2021

God kraft för utveckling

Energibranschen har en nyckelroll i att driva positiva, hållbara förändringar. Jönköping Energi har försett Jönköping med god kraft i över 100 år, och kommer att fortsätta under minst lika många år till. Företaget är en av flera viktiga aktörer i ett gemensamt arbete för ökad hållbarhet på alla nivåer.

– Vi vill fördjupa våra relationer med de som bor och är verksamma i Jönköpingsregionen att nå ännu större framgång på hållbarhetsområdet. I det arbetet strävar vi efter att vara en möjliggörare för tillväxt inom näringslivet och utveckling av den smarta staden, genom att vi tillhandahåller bra tjänster och bra priser, säger Jönköping Energis vd Fridolf Eskilsson inledningsvis.

Mer än gröna produkter
– Utöver rena produkter i den grundläggande samhällsinfrastrukturen som grön el, värme och stadsnät så ser vi även en ökad efterfrågan på tjänster där vi tar ett större ansvar för drift och underhåll av exempelvis värme i fastigheter och energitjänster.
Jönköping Energi står för ett stort ansvarstagande för ekonomisk, miljömässig och inte minst social hållbarhet. En del i det innefattar sponsring av sociala evenemang, men mycket kretsar också kring att skapa förutsättningar för tillväxt med fler arbetstillfällen i ett välmående näringsliv.
– Inom energieffektivisering och klimat måste det bli enkelt att göra rätt. Vi har en bra grund i att vara den samhällsaktör som har möjlighet att ta ett helhetsgrepp på frågan. Vår nyaste affärsgren med bredband och många duktiga kunder som vi har starka relationer med innebär en enorm fördel. Att erbjuda fler valmöjligheter och verkligen möjliggöra mer sunda val är målet. Att satsa på grön, förnybar energiproduktion är givetvis en grundläggande del i det, liksom att erbjuda grön fjärrvärme, fortsätter Fridolf Eskilsson.
Jönköping Energi har som vision att vara en God kraft för ett gott samhälle. Det handlar om ett stort ansvarstagande i uppdraget, som är långsiktigt och bygger på förtroende hos kunderna.
– Utöver bra miljöval och attraktiva priser kan vi erbjuda nya tjänsteområden. Ett exempel är stöd för nya anläggningar hos kunder som vill producera egen hållbar el med solceller. Vi ser också en stor potential inom transportbranschen där vi kan vara med och påverka upplevelsen av att köra och äga en elbil.
Jönköping Energi har redan satt upp ett antal laddstolpar runtom i regionen, och undersöker ständigt nya möjligheter för att utveckla den infrastrukturen också.

Nya möjligheter med fiber
Fridolf Eskilsson påminner om att integrationsfrågan också har en given roll när man talar om hållbarhet. Därför medverkar Jönköping Energi i flera projekt på temat social hållbarhet. Fridolf menar att man även i fråga om fiberutbyggnad bidrar till ett mer hållbart samhälle, där människor får mer lika villkor och där det finns mer utrymme för utveckling.
– Ett mycket bra exempel är utvecklingen i Smedbyn där vi dragit in fiber i fritidsgården och därmed öppnat upp för en större målgrupp.
Nu används anläggningen även för att bedriva e-sport, som är en av världens mest snabbväxande sporter.
– Utan fiber skulle det inte fungera optimalt, men tack vare en snabb och säker uppkoppling kan anläggningen utvecklas ännu mer, menar Fridolf Eskilsson.
Jönköping Energi kommer även i fortsättningen att vara lyhörda när det gäller olika utvecklingsprojekt i regionen. Att agera som en god kraft för utveckling är framtidsambitionen.