Lör 23 sep / År 41 / Nr 3 2023

God kunskap om tunggodshantering och projektlastning

MIMAB Skepps & Industriservice AB i Göteborg har lång erfarenhet av att arbeta med allt från enstaka maskinflytt till flytt av hela industrianläggningar och produktionslinor. Företaget startades 2002 av bröderna Michael och Mathias Bergman.

De tre verksamhetsområdena för Mimab är:
• Godshantering & Lastsäkring
• Industri & Transport
• Ytbehandling
Bland tjänster som erbjuds kan nämnas förstudie, uppmärkning, demontage, packning, lastsäkring, skeppning till slutkund och återmontering.
Mimab har stora resurser både vad gäller moderna maskiner och kvalificerad personal. Företaget är strategiskt placerat i Göteborgs hamn och kan effektivt hjälpa till med tjänster inom godshantering och lastsäkring. Medarbetarna arbetar både ombord på fartyg och på terminal.
Företaget har 30 fast anställda, men sysselsätter cirka 50 inklusive inhyrd personal.
– Våra kunder på tunggods/terminalhanteringen och godshanteringen är speditörer och rederier som skickar tunggods för svensk industri, till exempel Volvo, ABB och Siemens m.m, berättar Michael Bergman.

Hög servicenivå
Med korta inställelsetider kan Mimab ge kunderna en hög servicenivå 24 timmar om dygnet. Företaget utför både stora och små uppdrag.
– Vi är väldigt flexibla och har god kunskap om tunggodshantering och projektlastning. Vi åtar oss uppdrag som inte är dagligt förekommande i hamnen. Där är de duktiga på att lasta ombord containrar, men när det gäller projektlaster ombord på båtarna med tyngre enheter, kanske från 30 och 40 ton och uppåt som ska hanteras, så har vi stor kunskap och erfarenhet, säger Michael Bergman.

Ett stort projekt
Mimab utförde nyligen ett stort projekt för Metso då 5.000 kubik lastades ut från en projektbåt som kom in till Göteborgs hamn.
– Vi skötte mottagning, lagerhållning och utlastning i fartyget som skulle till Brasilien. 18 man från Mimab var involverade i projektet, berättar Michael Bergman.
Mimab har haft en positiv utveckling sedan starten och både personalstyrkan och omsättningen har ökat rejält. Idag omsätter företaget 89 miljoner kronor.
– Inför framtiden vill vi stärka oss lokalt i Göteborgs hamn med projekthantering av tunggods och lagerhållning av gods för export, säger Michael Bergman.