Fre 19 aug / År 40 / Nr 3 2022

God lönsamhet för Kalmar Hamn

Den huvudsakliga verksamheten för Kalmar hamn är lastning och lossning av jord-, skogs- och bulkprodukter.
Affärsidén hos hamnen är att vara en enkel, trygg och utvecklande tillväxtmotor för samarbetspartners och kunder där säkerhet är delordet för allt man gör.

Kalmar Stufveri AB ändrade namn till Kalmar Hamn AB den 1 juli 2007 då den f.d. hamnförvaltningen och Kalmar Stufveri gick samman. Bolaget tillhandahåller hamnanläggningar samt utför hamn, sjöfarts- och logistikrelaterade tjänster.
Hamnarna i det svenska hamnväsendet har successivt lämnat myndighetsrollen och blivit tjänsteproducenter. De huvudsakliga arbetsuppgifterna i Kalmar Hamn är:

• att samordna fartygs- och varutrafiken i hamnen
• krankörning och annan godshantering
• att tillhandahålla ett brett utbud av tjänster och service (avfallshantering, vatten- och elleveranser, bogseringsuppdrag, isbrytning, magasinsuthyrning m.m.)
• att upprätthålla och utveckla infrastrukturen inom hamnområdet (kajer, hamnbassäng, upplagsplatser, gator, järnvägsspår m.m.)
• att underhålla kranar, maskiner, fordon, egna fartyg, fastigheter och övrig utrustning

Samarbete med universitetet
Kalmar Hamn har ett bra samarbete med universitetets forsknings- och utvecklingsavdelning.
– På universitet finns en hög kompetens och de hjälper oss att föra våra projekt vidare. Vi har länge haft ett bra samarbete med universitetet och vi vill gärna utöka det samarbetet, säger Mats Gustafson, vd på Kalmar Hamn AB.
Hamnbolaget är helägt av Kalmar kommun och har 700-800 fartygsanlöp per år. Viktigaste godsslagen är petroleum-, skogs-, jordbruks- och övriga bulkprodukter.
– Vi har en utvecklingsplan för att få fler kajer och större djup i hamnen. Detta för att kunna ta in större fartyg, även kryssningsfartyg, säger Mats Gustafson.
Kalmar Hamn har i dagsläget tre kilometer kajer och åtta meters hamndjup som max. Vidare förfogar hamnen över 6 kranar, 15 truckar och lastmaskiner samt en bogserbåt (Pampus).
– Det har varit lågkonjunktur inom skogs- och jordbruksbranschen en tid, men den är vi på väg ut ur nu. Idag har vi en god lönsamhet och omsätter cirka 35 miljoner kronor, säger Mats Gustafson avslutningsvis.