Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

God service är Laholms signum

Vatten är källan till allt liv och i Laholm sprudlar livsglädjen. Med tolv kilometer sandstrand, Hallands längsta å och en mängd sjöar och vattendrag är det aldrig långt till vatten i Laholm. Här frodas både bygd och människor med ett fortlöpande inflyttningsöverskott och flera stora satsningar från både kommunens och näringslivets sida.
Kommunstyrelsens ordförande, Thomas Jönsson (M), poängterar att det går riktigt bra för Laholm just nu. Läget är bästa tänkbara mitt emellan två av Sveriges största regioner med Göteborg i norr och Malmö i söder. Men Laholm är mer än så.
Förutom att läget utmed Hallands vackra kust lockar både människor och företag till Laholm ligger kommunens service på den övre hälften bland landets kommuner. Bevisligen. Det vittnar en rad olika undersökningar om, utförda av bland annat Statistiska centralbyrån som frågat medborgarna hur de upplever sin kommun, samt Svenskt Näringsliv som flera år i rad rankat Laholms företagsklimat som Hallands bästa. Det är knappast en tillfällighet, menar Thomas Jönsson.

Korta beslutsvägar
Laholms kommun lägger mycket tid på att möta företagare och byta idéer och tankar.
– Vår ambition är att motivera och involvera våra företag att vara delaktiga i vår kommuns utveckling. Vi har alla ett visst ansvar för att vår kommun ska förbli en av landets bästa att bo och verka i. Till vår hjälp har vi bland annat en företagslots, som hjälper nya företag att etablera sig i kommunen, men vi har också nätverksträffar, workshops och andra aktiviteter för att främja samverkan, berättar Thomas Jönsson.
En av de allra viktigaste aspekterna för att skapa ett långsiktigt hållbart och expansivt näringsliv är korta beslutsvägar och ”väloljad” kommunal service till näringslivet. Här anser Thomas Jönsson att Laholm har lyckats extra bra och kan med stolthet gå som föredöme för resten av Halland och Sverige. Det startas mellan 80 och 120 nya företag årligen i Laholm, en förhållandevis hög siffra med tanke på att kommunen har cirka 23 500 invånare. Antalet företag uppgår i dagsläget till omkring 2 900.

Laholms signum
Laholm strävar efter att öka sin befolkning, bland annat genom att locka ungdomar tillbaka till kommunen efter avslutade högre studier. Ett sätt är att stötta Ung företagssamhet med visst kapital, samt borga för möjligheter för ungdomar att starta eget i Laholm.
– Jag tror att det är just närheten till den kommunala verksamheten som gör att vi är så pass framgångsrika med etablering av nya företag i Laholm. Det ska inte vara krångligt att ta kontakt med oss, vi sprider kunskap och satsar på våra medborgare. Detta är nog en av våra största drivkrafter, tror Thomas Jönsson.
– Alla företag är viktiga, stora som små. Det är våra företag som är själva motorn i kommunens utveckling, när det går bra för företagen så går det bra för Laholm. Därför är vi måna om öppenhet och bra kommunikation mellan kommun och näringsliv. Vi är till för att stötta företagen och vi har gjort det till ett signum för kommunens tjänstemän.

Stora förhoppningar på Hallandsåstunneln
Närheten till havet, sjöar och ett fantastiskt naturlandskap gör Laholm till en attraktiv besökskommun. Kommunen har dessutom ett unikt landmärke i form av Laholmsbukten där buktens kontur har blivit en gemensam symbol för den geografiska platsen Laholm. Med en blå båge för bukten, en vit för strandlinjen och ett grönt bälte för inlandet vill man på ett enkelt sätt förmedla kommunens många attraktiva sidor.
Mångfalden och de olika sidorna speglas även i näringslivet som omfattar ett stort antal olika branscher. När Hallandsåstunneln står klar 2015 hoppas Laholm, som är Hallands sydligaste kommun, på utökade samarbeten med hela Öresundsregionen. Förhoppningsvis bidrar den nya förbindelsen till att fler söker sig till Laholm, företag såväl som boende och besökare.