Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

God service och lokalkännedom gäller för Harplinge Transport

Familjeföretaget Harplinge Transport AB har präglats av en stadig tillväxt sedan det grundades av Gösta Pettersson 1947. Under sina snart 70 år i branschen har företaget fått uppleva flera konjunktursvängningar samt en och annan djupare finanskris, men har trots det lyckats skapa en sund utveckling under alla år.

Det är tack vare ett gediget engagemang från familjen bakom ratten, som med strategiska beslut och investeringar alltid har lyckats styra in på rätt väg. Tillsammans med en lojal personal har Harplinge Transport byggt upp en stark organisation där lyhördhet och engagemang kring kundernas logistik alltid prioriteras.
– Ingen dag är den andra lik, men vi är vana vid att kundens logistik ska lösas med mycket korta ledtider och att varje uppdrag är unikt. Det ställer höga krav på vår flexibilitet och att vi är lyhörda inför kundernas behov. Framgång för oss innebär att kunderna är nöjda och kommer tillbaka, att konkurrera enbart med lägsta pris kommer aldrig att bli aktuellt för oss, säger Mårten Pettersson, Harplinge Transport.

Nischad verksamhet och god lokalkännedom
Mårten tillhör tillsammans med systern Martina Skoglöf tredje generationen i familjeföretaget där föräldrarna Sivert och Ingegerd Pettersson är vd respektive administrativt ansvarig. Mårten sköter transportledning, service och underhåll tillsammans med Fredrik Westerberg och Jerker Winge. Martina ansvarar för ekonomin.
Harplinge Transport bedriver i huvudsak kretstrafik för DHL i Halmstads, Laholms, Båstads, Markaryds och Hyltebruks kommuner. Ett generationsskifte är på gång, både Mårten och Martina har redan varit verksamma i familjeföretaget under många år och står därför väl rustade för att ta nästa steg.
– Vår verksamhet är uppbyggd kring stycke- och partigods för DHL samt en mindre del gods och containertrafik i egen regi. Genom att vi fokuserat på en nischad verksamhet med lokalt styckegods så är vi mindre konkurrensutsatta. Vår styrka ligger i en mycket god lokalkännedom och det är också en förutsättning för att kunna möta de krav som DHL ställer på oss, fortsätter Mårten.

Förädlar och förvaltar för framtiden
Harplinge Transport kommer att fortsätta förstärka serviceerbudandet kring stycke- och partigods. I transportbranschen gäller det att vara på tå och ständigt hitta nya och lite effektivare lösningar. Här kommer den långa erfarenheten som byggts upp sedan 40-talet väl till pass.
– Vi lever på god service och långa relationer. Vi skapar värde genom att vi är snabba, lyhörda och verkligen känner den lokala marknaden. Vår filosofi bygger på att vi ständigt förbättrar vår verksamhet, och nu är vi inne i en fas där vi satsar på att förädla och förvalta det som byggts upp under så många år.
Mårten Pettersson poängterar att hela företaget präglas av en familjär känsla där man trivs och utvecklas. Som avslutning säger han:
– Vår personal trivs och stannar gärna länge. Tillsammans står de för en mycket lång erfarenhet och väl förankrade kunskaper inom branschen, utan dem hade vi inte kunnat bygga upp en så konkurrenskraftig verksamhet som vi har idag.