Tis 7 dec / År 39 / Nr 4 2021

God tillväxt i Kungsbacka

Ett förmånligt läge nära storstaden i kombination med goda förbindelser och attraktiva boendemiljöer gör att Kungsbacka ständigt växer. Med genomtänkt samhällsplanering skapar kommunen goda förutsättningar för att tillväxten är hållbar.

Kungsbacka kommun växer stadigt och har idag cirka 80.000 invånare.

– Mycket av tillväxtkraften kommer av vårt förmånliga läge med närhet till Göteborg och E6:an. Det gäller dock för kommunen att skapa en mångfald av miljöer och förutsättningar för att det ska vara attraktivt att bo och verka här på individnivå. Det tycker jag att vi har lyckats med, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg (M).

Den låga arbetslösheten på 3%, vilket är lägst i Sverige, är också en tillväxtfaktor. Utpendlingen har alltid varit stor, men det finns en trend med ökad inpendling. Inte minst tack vare handelns starka utveckling, med Kungsmässan, Freeport och den charmiga innerstaden i spetsen.

Förtätning av centrum
För närvarande pågår en förtätning av staden med ambitionen att ge Kungsbacka ett mer stadslikt centrum. Ett aktuellt exempel, med planerad byggstart i början av 2016, är Valand. Det blir ett kvarter med blandstad, med lika många hyresrätter som bostadsrätter, samt kontor, restauranger och butiker. Tanken är att kvarteret, som idag bara består av parkeringsplatser, ska vara en del av ett shoppingstråk från torget i innerstaden till Kungsmässans köpcenter.

Kungsbacka är dock inte bara handel. Här finns 550 branscher representerade bland cirka 8.500 företag. Kvarteret Valand blir lite av ett finansdistrikt med ett antal banker och företag inom finanssektorn som hyresgäster.

Norr om Kungsmässan, på Kungsgärdet, planeras det för 20.000 kvm kontor, 500 bostäder och ett äldreboende. Här finns ambitioner att etablera ett kluster för teknikorienterade företag, med koppling till Lindälvsskolans gymnasium, som ligger precis intill.

Dessutom ska ett nytt industriområde på 20 hektar byggas i Klovsten. Det byggs i två etapper där den första är klar inom 2-3 år.

Framgångsrikt hållbarhetsarbete
Som ett led i en hållbar utveckling av Kungsbacka planerar kommunen störst utbyggnad i områden med god tillgång till kollektivtrafik.

– Förutom Kungsbacka stad gäller det främst orter och stopp längs järnvägen, såsom Anneberg, Fjärås och Åsa. Det är en medveten satsning från kommunen för att ge fler möjlighet att åka kollektivt. Busstrafiken förstärks även med bättre förbindelser och busskort för pensionärer och gymnasieelever, säger Hans Forsberg.

Det är just transportsektorn som är den stora utmaningen när det gäller hållbarhet, enligt Hans Forsberg. För att få ner dess belastning på miljön drivs flera bussar med biogas. Kommunen bygger dessutom ut cykelvägarna och har fått statliga bidrag till laddstolpar för elbilar.

– Kungsbacka kommun har fått ner energiförbrukningen och klimatutsläppen i många andra sektorer. Vi har till exempel ett väl utbyggt fjärrvärmenät, det kommunala bostadsbolaget EKSTA har installerat solpaneler på flera fastigheter, 25 procent av de livsmedel kommunen köper in är ekologiskt producerade och 50 procent av matavfallet samlas in, bland annat, berättar han avslutningsvis.