Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Goda möjligheter för nätverkande i Staffanstorp

Företagshotellet Kometen i Staffanstorp är definitivt ett attraktivt alternativ för den som letar efter kontorsplats i den expansiva Öresundsregionen. Staffanstorps läge mellan Lund och Malmö gör orten fördelaktig ur etableringssynpunkt, oavsett vilken bransch det gäller.

Flera av Staffanstorps kommunala verksamheter finns samlade i företagshotellet Kometen. Tillsammans med ett antal privata aktörer skapar de en livskraftig miljö för tillväxt, en plats för nya idéer och samverkan. För den som värdesätter gemenskap och utbyte av tankar är Kometen verkligen rätt plats.
I kontorshotellet finns främst mindre kontor till uthyrning. Alla hyresgäster får dessutom tillgång till fri parkering, internet, konferenslokaler, kök och fikarum samt bemannad reception. Med andra ord ett kontorshotell all-inclusive. Det var också tanken när kommunens fastighetsbolag började skissa på idén till kontorshotellet för några år sedan.

Nätverkande som konkurrensfördel
Idag finns ett 40-tal arbetsplatser på Kometen, kommunala varvade med privata. Hela första planet innehas av Staffanstorps Centrum AB som är ett moderbolag för de kommunalt ägda dotterbolagen i Staffanstorps kommun. Dessa är Staffanstorpshus AB, Staffanstorps Kommunfastigheter AB, Staffanstorps Energi AB, samt Staffanstorps Fibernät AB.
Att kunna samla de kommunala bolagen under samma tak ger fördelar såsom förbättrade samordningsmöjligheter och samverkan. Dessutom skapas på Kometen en miljö där det kommunala och privata näringslivet finns sida vid sida. Det ger nya kontakter och goda möjligheter till nätverksbyggande från båda sidor.
Entreprenörer och småföretagare kan dra stor fördel av att dela lokaler med Staffanstorps kommuns näringslivutvecklare och det gemensamma näringslivsbolaget. Närheten mellan verksamheterna gör att det är lättare att samverka – ofta finns nyckelpersonen i samma korridor. Det skapar givetvis helt andra möjligheter för tillväxt och därför framhävs nätverkande ofta som en lika stark konkurrensfördel som läget.