Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Goda relationer bygger goda affärer inom shipping

Få verksamheter är lika traditions- och relationsbundna som shipping. Det Göteborgsbaserade befraktningsföretaget Navix Maritime Chartering AB maximerar nyttan av redarnas investeringar genom att satsa på lönsamma trader och att etablera långsiktiga relationer med redarna.

– När rederierna blir framgångsrika och expanderar så gynnar det också oss på Navix, eftersom vi då får fler uppdrag med en större flotta att befrakta, säger Mats Andersson, som grundade verksamheten tillsammans med kollegan Kjell Frömyhr.

Växer med redarna
Navix är en framåtsträvande verksamhet som grundas på erfarenhet och goda relationer. Att växa tillsammans med redarna är huvudfokus och det var också därför företaget etablerades. Att enbart satsa på snabba pengar är absolut ingenting för ett sunt och långsiktigt befraktningsföretag. Därför är man på Navix extra noga med vem man samarbetar med.
Svenska Donsötank, norska Arne Blystad A/S / Songa Product and Chemicals samt grekiska Roswell Tankers Corp. (RTC) är tre stora familjerederier som med långa shippingtraditioner växer på världsmarknaden. Alla tre har sunda värderingar där miljöfrämjande åtgärder väger tungt. Det är några av anledningarna till att Navix samarbetar med dessa rederier. Att Navix i sin tur kan leverera det man lovar tydliggörs genom de framgångar som präglar kundernas verksamheter.
– Vi planerar för att våra befintliga samarbeten ska sträcka sig över en lång tid framöver, och detsamma gäller om vi påbörjar nya samarbeten med andra rederier. Vår förhoppning är att få in minst ett rederi till, men det måste då komplettera den befintliga verksamheten och med möjligheter att operera inom andra farvatten än vi gör idag, förklarar Mats Andersson.

Störst på DPP
Navix etablerades med en klar strategi i november 2012, då man bland annat fastställde ett delmål för 2016 om att befrakta mellan 16 – 20 fartyg, vilket uppnåddes 2016. Grundarna var också helt inställda på att man skulle behålla en kultur av professionalism som ett arv från Broströms. I det ingår bland annat att enbart samarbeta med redare som gynnar varandra.
Inom DPP (Dirty Petroleum Products) är Navix redan ledande i Europa inom sitt segment (intermediate). Nästa steg blir nu att etableras som en av marknadsledarna inom segmentet Intermediate Clean Petroleum Products (CPP) samt vidareutveckla och stärka sin position inom DPP i norra Europa.
– Vi ska använda vår marknadskunskap, erfarenhet och våra kontakter för att bygga upp en starkare närvaro inom CPP-segmentet. Vi ser därför mycket fram emot att vidareutveckla samarbetet med Arne Blystad i Norge, eftersom vi ser stora utvecklingsmöjligheter inom CPP tack vare detta samarbete. Vi kommer även att fokusera på en utveckling i Arktis, där vi redan har två fartyg som är uthyrda till ett ryskt oljebolag på längre tid och seglar där helår, informerar Mats Andersson, som tillägger att ett fördjupat samarbete med RTC och Donsötank även ska leda till att bygga upp en stark position inom CPP i Europa.

Ännu bättre partner
Att utvecklas inom CPP är en del av framtidsstrategin. Ytterligare en del är att satsa på kompetensutveckling.
– I den här branschen är det oerhört viktigt att ha rätt organisation och vårda den. Vi är bara sju personer inom Navix. Med rätt organisation menar jag kompetenta medarbetare med stora kontaktnät och bra relationer – och det har vi, säger Mats Andersson, som avslutningsvis tillägger att Navix framöver kommer att växa med fler fartyg och därmed krävs en större organisation.
– Viktigt är att hitta personer som kan komplettera den befintliga organisationen men även är villiga att ta del av den kunskap vi besitter. Genom att blanda gammal erfarenhet med nya tankesätt kommer vi att vara en ännu bättre partner för redarna.