Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Goda resultat redovisas i Borlänge Energis klimatbokslut

Under 2015 bidrog Borlänge Energi till att minska regionens klimatpåverkan med totalt 203.000 ton koldioxid, enligt klimatbokslutet som presenterades under förra året. Resultatet för 2016 är ännu inte sammanställt, men överträffar troligtvis tidigare siffror då det målmedvetna miljöarbetet är konstant och präglat av ständiga förbättringar.

Borlänge Energi tar ansvar för både miljö och samhällsutveckling genom att trygga många av samhällets grundläggande funktioner med minskat miljöavtryck.
– Alla energibolag i Sverige gör inte klimatbokslut, men för oss på Borlänge Energi är det en prioriterad uppgift som ger kunskap om hur långt man kommit med förbättringsarbetet. Det ger också en inblick i verksamhetens olika funktioner och hur de kan utvecklas för framtiden för att generera ännu mindre miljöavtryck, förklarar vd:n Lars Larsson.

Står för samhällskritisk infrastruktur
Samhällsansvaret är omfattande för det allmännyttiga energibolaget. Tack vare Borlänge Energi får borlängeborna rent vatten utan kemiska tillsatser, el från förnybar vattenkraft. Vid Bäckelundsverkets kraftvärmeanläggning produceras både fjärrvärme och el och i samarbete med industrierna i Borlänge återvinner vi både restvärme och spillvärme, som annars gått förlorad. Tack vare den uppgraderade kraftvärmeanläggningen på Bäckelund och samarbetet med industrierna är nästan 100 procent av fjärrvärmen producerad från förnybar- eller återvunnen energi, vilket ger ännu större miljönytta.
Dessutom står energibolaget för avfallshanteringen i kommunen. Nästan 100 procent av avfallet återvinns idag, och det är tätt förknippat med visionen för företaget där borlängeborna, som är både ägare och kunder, ska känna sig stolta över Borlänge Energi.
För att understryka fokus på samhällskritisk infrastruktur står Borlänge Energi även för utveckling av stadsnätet och därmed stora delar av den fiberutbyggnad som behövs för att nå regeringens mål till 2020.
– Enligt PTS senaste mätning 2015 hade Borlänge nått 71 procent med bredbandsanslutning på över 100 Mbit. Vid nästa mätning kommer vi att ha nått ännu högre så vår bedömning är att Borlänge kommun kommer att klara regeringens mål om minst 90 procent. Vi gör givetvis allt vi kan för att klara detta men det finns även andra aktörer som bidrar till att målet ska uppfyllas, säger Lars Larsson.

Sprider kunskap
Arbetet med att minska Sveriges totala klimatpåverkan handlar till stor del om insatser som var och en kan göra, som till exempel att sortera sitt avfall och återvinna så mycket som möjligt. Även små besparingar blir stora när fler människor bidrar. Därför handlar det mycket om attitydfrågor och det viktiga arbetet med att sprida information och kunskap.
– Om vi tar besparingen på 203.000 ton koldioxid som vi kunde redovisa för 2015 som exempel, så motsvarar det samma besparing som alla invånare i Borlänge skulle åstadkomma om de avstod från att köra bil helt och hållet under tre års tid. Det är inte ett rimligt krav att ställa, men däremot kan alla bidra genom att tänka lite annorlunda kring sina inköp, sina resor och valet av uppvärmning, understryker Lars Larsson.
Borlänge Energi vill gärna sprida kunskap om hur viktigt det är att fokusera på miljöfrågor, och bjuder därför in skolklasser som får lära sig mer om energibolagets funktion och dagliga arbete. Kraftvärmeanläggningen får enbart besökas av ungdomar i nionde klass, besöken brukar vara mycket uppskattade bland både elever och lärare. Kunskapsarbetet fortsätter även under kommande år med fokus på grundskolan.