Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Goda skolresultat i Ovanåkers kommun

Lärarförbundet har utsett landets bästa skolkommuner sedan 2002 och Ovanåkers kommun fick 2013 en bra position. Kommunen hamnade på plats 9 och blev därmed den högst placerade kommunen i länet för fjärde året i rad.

– Lärarförbundets undersökning innehåller 14 olika kriterier, bland annat lärartäthet, sjukfrånvaro och måluppfyllelse. Vi har alltid bra resultat på gymnasiet, men 2013 fick vi även bra resultat på grundskolan, säger barn- och utbildningschef Solveig Landar och fortsätter:
– En framgångsfaktor för oss är att vi har ett nära samarbete mellan förskolechefer, grundskolerektorer och gymnasierektor. Vi gör till exempel gemensamma strategiska fortbildningssatsningar över hela linjen.
Christer Andersson, rektor på Voxnadalens gymnasium, tillägger:
– Alla elever på gymnasiet synliggörs på bästa sätt. Det innebär att vi gör särskilda insatser i ett tidigt skede om en elev är i behov av särskilt stöd. Dessutom har vi en mycket kompetent och professionell personal. En farhåga var att vi inte skulle få några duktiga lärare eftersom vi ligger ganska avsides, men tvärtom står lärare i kö för att jobba här.
Ovanåkers kommun har också störst andel elever som fullföljer sina gymnasieprogram jämfört med andra kommuner i Gävleborgs län.
– Nästan 30 procent av 19-åringarna började plugga på högskola 2013 och det gjorde att Ovanåkers gymnasium hamnade på femte plats i Sverige efter Lund, Danderyd, Uppsala och Högsbo i Småland, berättar Christer Andersson.

Bra samarbete
Näringslivet i kommunen domineras av två stora företag: Svenska Fönster (ca 650 anställda) och Edsbyverken (ca 300 anställda).
– Mycket handlar om träproduktion och därför har vi satsat hårt på den delen. Vi gjorde en nyinvestering på ungefär tre miljoner kronor på det Industritekniska programmet med inriktning mot trä. Nu har vi tio elever i det programmet för att vara i samklang med näringslivet, säger Christer Andersson.
Eleverna på de yrkesinriktade programmen gör minst 15 veckors praktik på företagen under den treåriga utbildningen.
– Vi har ett fantastiskt bra samarbete med näringslivet och har utbildat mer än 70 handledare från företagen som kan ha synpunkter på våra utbildningar. Det är nästan unikt i Sverige att ha ett sådant gehör från företagen.
Två av Voxnadalens program ingår i konceptet Teknikcollege: Teknikprogrammet och Industritekniska programmet.
– Inom Teknikprogrammet satsar vi nu stort på e-Sport, det vill säga elektronisk sport, som har blivit mycket stort. Vi vill ge en inblick i detta från ax till limpa, säger Christer Andersson.

Reading to Learn
– Nu arbetar vi med en stor satsning som heter Reading to Learn, ett projekt som både grundskolan, gymnasiet och till viss del även förskolan är med på. Det är en läs- och skrivutvecklingsmetod i vilken många av våra lärare får fortbildning och som de har börjat använda i sin undervisning. Vi tror att det ska ge ännu bättre resultat för utbildningen, säger Solveig Landar.
Den stora utmaningen är, enligt Solveig Landar, måluppfyllelser.
– Vi måste komma framåt och detta gäller framför allt grundskolan. Vi kan inte fortsätta att ha mellan 11 och 25 procent som inte får behörighet till gymnasiet. Vi måste utveckla undervisningen och där tror vi mycket på Reading to Learn-metoden, där fortbildning av lärare nu pågår för tredje året i rad.