Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Goda utvecklingsmöjligheter för både människor och företag

Näringslivschef Bengt Strömgren är fast besluten om att 2014 ska bli ett år av positiv förändring i Dorotea. Dorotea har tidigare varit en av Norrlands mest företagsamma kommuner, och det är en position som både företagen och kommunen har för avsikt att återta. 2014 blir ett år med ännu större fokus på tillväxt och ökad samverkan mellan kommun och näringsliv.

Bengt Strömgren tillträdde posten som näringslivschef i Dorotea för snart två år sedan. Han möttes direkt av en positiv framtidstro och blev snabbt varse om den unika företagsandan som kännetecknar Dorotea.
– I Dorotea uppskattas entreprenörer och företagare som samhällets grundpelare. Det märks tydligt i bemötandet där man som företagare får ett positivt gensvar från kommun och samhälle. Det är oerhört viktigt för att vi tillsammans ska kunna skapa ett ännu starkare företagsklimat här i Dorotea, säger Bengt Strömgren.
Hand i hand med ett gott företagsklimat går ambitionen om att skapa hög livskvalitet.
I Dorotea är avstånden korta och allt är nära.
– Som förälder och företagare hinner man lätt hämta barnen, ta en tur i slalombacken mitt i centrum och komma hem i tid till middagen. Detta ger livskvalitet för hela familjen. Dorotea är en kommun med ett mycket rikt föreningsliv och en ständig närhet till naturen. Det ena föder det andra, menar Strömgren, som specifikt beskriver Dorotea som en trygg kommun med goda utvecklingsmöjligheter för både människor och företag.

Företag i Dorotea vågar satsa
Det är enkelt att driva och utveckla företag i Dorotea. Kommunen erbjuder prisvärda lokaler och det finns även mycket industrimark att tillgå.
– Vi har ungefär lika många kvinnor som män som driver företag i Dorotea, vi har en väldigt jämställd företagskultur och det främjar en stark tillväxt och gör också att det är positivt att vara förälder och företagare. Att få ihop livets pussel med karriär och föräldraskap är därför enklare.
Dorotea har dessutom bland Sveriges lägsta ungdomsarbetslöshet. Bengt Strömgren är övertygad om att det är de lokala företagens engagemang som är en avgörande faktor, att de som är företagare vågar satsa på nästa generation och ta vara på ny kunskap.
Ett av många goda exempel är företaget Datakompisen, ett teknikorienterat supportföretag med bas i Dorotea, som sysselsätter närmare sjuttio personer, däribland många ungdomar. Många av ungdomarna är uppväxta i Dorotea och har fått anställning på hemorten medan andra är inflyttade från övriga delar av Sverige.
Att studera hemifrån som vuxen är enkelt nuförtiden med distanskurserna som universiteten erbjuder och Akademi Norr är också ett alternativ för att höja utbildningsnivån för alla som vill.
– Framgångsfaktorer för att säkra den lilla kommunens framtid är många barn, en fantastiskt bra barnomsorg, utvecklande skola. Givetvis med barn där alla har behörighet till gymnasiet. Ett rikt föreningsliv och ett tryggt samhälle med många starka företag. Där ser vi också ett utökat samarbete mellan skolan och företagen, fortsätter Bengt Strömgren.

Nya möjligheter
Bengt Strömgren har både drivit eget företag och varit anställd som affärsenhetschef inom en större telekomkoncern. Med erfarenhet från organisationsutveckling fortsätter han nu att driva Dorotea kommuns näringslivsavdelning. Något han kommer att arbeta ännu mer med framöver är kommunens varumärkesbyggande och att skapa ännu bättre kontaktytor mellan företag och kommun.
– Dorotea har länge varit en kommun med stolta företagartraditioner. Många starka företag har startats i Dorotea, idag har vi företag som är världsledande inom sina områden. Det är lika enkelt att nå en världsmarknad från Dorotea som från vilken storstad som helst. Vi tycks ha ett bra klimat med ett jämlikt företagande som norm snarare än utopi, påpekar Bengt Strömgren som avslutning.