Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Göhlins löser många av industrins utmaningar

Familjeföretaget Göhlins i Gnosjö utvecklar marknadens bästa produktutbud för sina industrikunder. Från att tidigare i många decennier haft fokus på närområdet med dagliga leveranser till företag i Gnosjöregionen med omnejd, utvecklas nu Göhlins till en nationell aktör inom många produktområden.

Göhlins är ett anrikt familjeföretag (grundat 1912) som idag drivs av fjärde generationen med 26-årige Ludvig Göhlin som vd. Främsta fokus för framtiden blir enligt honom att satsa ännu mer på god service och kunskap för att lösa vardagsproblem inom tillverkande industri, där den största kundgruppen finns.
– När många satsar på att bredda sig vill vi istället satsa på att bli ännu bättre på det vi redan gör, säger Ludvig, som är uppvuxen med familjeföretaget och som själv arbetat med innovation och utveckling under många år.
Göhlins erbjuder inte bara standardprodukter inom industrin såsom skruv och tejp – utan även specialanpassade produkter, maskiner och verktyg – samt framförallt kunskap om hur de ska användas.
– Vi ställer frågan – ”vad ska du göra?”, istället för den klassiska: ”vad vill du köpa?”, förklarar Ludvig Göhlin vidare. Det ger oss ett annat utgångsläge och en annan roll där vi som partner till industriföretagen kan lösa deras utmaningar. Vi vet hur deras vardag ser ut och kan föreslå förbättringar genom att välja rätt produkter.

Allt från vardag till special
Miljontals maskiner, verktyg, industritejp och andra förbrukningsvaror har under årens lopp lämnat Göhlins lager i Gnosjö för att industrin i regionen ska kunna fortsätta utvecklas. Nu kan industrikunder över hela Sverige tillgodogöra sig allt från vardagliga förnödenheter till specialmaskiner från en expert som dessutom erbjuder mervärde i form av adderad kunskap.
– Det är naturligtvis även vår ambition att växa som leverantör, men viktigast är som tidigare nämnt att växa med riktigt bra service. Det gäller för alla kunder – de som kommer till vår butik i Gnosjö liksom de som handlar på distans, säger Ludvig Göhlin.
De senaste årens investeringar inom Göhlins ger nya möjligheter. Med en ny plattform för webborder kommer företaget att få en annan position på marknaden, som numera sträcker sig över hela Sverige och genom vissa kunder även börjar utvecklas internationellt. När det gäller till exempel tejpkonvertering, avseende specialskurna tejper med unika mått, är Göhlins ett av få om inte enda alternativet på marknaden.

Nystart med webbshop
Göhlins bokslut för 2017 visade ett nytt omsättningsrekord och Ludvig Göhlin räknar med en ytterligare utveckling av omsättningen om minst tio procent under 2018, efter en nästan lika stor ökning föregående år. Flera nya medarbetare har rekryterats och tillväxttrenden tycks knappast mattas av. Även om det är mycket att göra och många saker på gång samtidigt ser Ludvig positivt på framtiden.
– Under 2017 gjordes flera stora satsningar, bland annat fick vi Nordenagenturen för ”tillfällig skyddsfilm” från amerikanska Polymask. Samtidigt köpte vi en stor grannfastighet för att kunna utveckla vår verksamhet.
– Vi står nu väl rustade att möta framtiden, med högeffektiv logistik, med större ytor och fler försäljningskanaler. Vi bedriver redan e-handel sedan ett tag tillbaka, men vi kommer göra en nystart även här med vår webbshop som nylanseras i sommar, säger Ludvig Göhlin som avslutning.