Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Goodtech Solutions skapar effektiva industriflöden

Goodtech Solutions hjälper industrier att skapa kostnadseffektiva processflöden som säkerställer materialförsörjningen och ökar tillgängligheten och konkurrenskraften.

Goodtech Solutions AB är en systemleverantör som levererar egenutvecklad teknik och kundanpassade lösningar för automatisering av produktion, materialhantering, lager och logistik, samt tekniska konsulttjänster. Erbjudandet täcker hela processen, från förstudier och simuleringar till konstruktion, installation, service och underhåll.
– Det gäller allt från produktions- och monteringslinjer till förpackningsmaskiner, förpackningslinjer, automatiska höglager och intern logistik. Som oberoende systemleverantör använder vi så långt det är möjligt standardkomponenter som vi bygger ihop till skräddarsydda lösningar anpassade till kundens behov, berättar Johan Håkansson, regional direktör på Goodtech Solutions i Karlstad.
Företaget har en stor innovationskraft inom utveckling av avancerade produktions- och monteringssystem samt komplex materialhantering.
Goodtech Solutions vänder sig till, och har kunder inom, många olika branscher däribland skogs-, livsmedels- och läkemedelsindustrin. Men tyngdpunkten ligger på fordons- och verkstadsindustrin.

Industri 4.0 – en utmaning
Till den naturliga utmaningen att ständigt förbättra sig och erbjuda sina kunder kostnadseffektiva lösningar som levererar hög tillgänglighet kommer utmaningen att anpassa lösningarna till Industri 4.0. Nyckelorden är digitalisering och flexibilitet och konceptet ses som en lösning för ökad konkurrenskraft och återindustrialisering av västvärlden.
Industri 4.0-lösningar präglas av modulära enheter i skalbara och flexibla processer med korta led- och omställningstider. Det finns även en koppling till Internet of Things – att varje produkt i produktionskedjan bär med sig information om vart den ska och hur, för att fabriken ska kunna organisera sig själv.
– Ett exempel är vår unika erfarenhet av att utveckla utrustning inom avancerade monteringslinor ”assembly lines”. Utvecklingen drivs uteslutande av vår egen personal med hög integritet och närhet till kunden, säger Johan Håkansson.
Goodtech Solutions erbjuder även service och eftermarknad, med allt från förebyggande underhåll och utbildning till dygnet-runt-support, reservdelar och avhjälpande underhåll.
Företaget ingår i den norska koncernen Goodtech ASA, som är noterat på Oslobörsen och omsätter cirka 850 MNOK. Koncernen har mer än 400 högt kvalificerade medarbetare som levererar teknik och ingenjörstjänster i hela Norden. Kärnkompetenserna är automation, industriell IT, avancerad industriell tillverkningsteknik och miljöteknik.
Nyligen sålde Goodtech ASA en del av sin verksamhet till Eitech AB. Men hela divisionen industriell automation: Goodtech Solutions AB i Karlstad och Säffle samt Goodtech Solutions Manufacturing AB i Arvika, fortsätter som förut med att dagligen arbeta för sina kunder i Sverige och övriga nordiska länder. Divisionen har närmare 100 medarbetare och en omsättning på cirka 200 MSEK.