Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Gör återvinning till en lönsam affär

Det är nog få som kan mer om metallåtervinning än Göran Henriksson, skrothandlarsonen som bygger upp Stena Recyclings verksamhet i Karlskoga.

– Bättre resursutnyttjande och mindre miljöbelastning – i kombination med större ekonomisk lönsamhet. Ekvationen är möjlig tack vare ett helhetsåtagande kring återvinning, menar Göran Henriksson, som har arbetat med metallåtervinning under hela sitt yrkesliv.
På den så kallade avfallstrappan utgörs det allra högsta steget att minimera uppkomsten av avfall genom olika åtgärder. Det kan exempelvis omfatta minimering av materialanvändning genom att förpacka produkter på ett annorlunda sätt, eller att göra förändringar i en tillverkningsprocess som tar vara på mer av råvaran från början.
Nästa steg är återanvändning och återvinning, och här har Stena Recycling en nyckelroll i regionen.
– Vi gör återvinning till en hållbar och inte minst lönsam affär. För att avfallshanteringen och återvinningsarbetet ska bli så effektivt och i längden även så lönsamt som möjligt är det viktigt att vi kopplas in tidigt i processen. Redan under produktionsstadiet kan vi vara med och föreslå förbättringsåtgärder, fortsätter Göran Henriksson.
Stena Recycling har specialistkompetens för hantering och återvinning av i stort sett alla materialslag, inklusive farligt avfall. I Karlskoga kretsar en stor del av arbetet kring metallåtervinning.

Utvecklas lokalt
Även om Stena Recycling är ett rikstäckande bolag med nära 100 enheter så finns en stark lokal förankring. Anläggningen i Karlskoga drevs tidigare som privat skrothandel av Göran Henrikssons far och två farbröder, men ingår sedan många år tillbaka i Stena Recycling.
Stena Recyclings ambition är att finnas så nära kunderna som möjligt – och det är inte minst en fördel när det gäller att skapa innovationer som är till nytta för kunden.
– För oss på Stena Recycling är det viktigt att arbeta innovativt, att hitta lösningar som är kundanpassade. Då är det bra att vara nära kunden och ha friheten att kunna utvecklas lokalt. Det märks även tydligt att man som individ är viktig för företagets fortsatta utveckling, och därför anser jag att Stena Recycling är en mycket attraktiv arbetsplats, säger Göran Henriksson.
I skrivande stund pågår en strukturförändring vid anläggningen i Karlskoga. Göran Henriksson är med och utbildar nästa generation som ska driva det viktiga återvinningsarbetet i regionen.