Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Göteborg Landvetter Airport – navet i det västsvenska näringslivet

Göteborg Landvetter Airport är en av Skandinaviens viktigaste flygplatser med sitt geografiska läge mitt i en av våra starkaste tillverkningsregioner. Flygplatsen utgör navet i det västsvenska näringslivet, samtidigt gynnas hela regionen av satsningen på utbyggnad av järnvägen mellan Göteborg – Borås via Landvetter. Flygplatsdirektör Charlotte Ljunggren understryker framförallt möjligheterna med ökad tillgänglighet till och från flygplatsen. Det vinner hela regionen och på sikt hela Sverige på.

Genom att knyta ihop olika transportsätt skapas ytterligare möjligheter för regionens näringsliv – och på sikt hela Sveriges näringsliv. Under de senaste två åren har Swedavia satsat ca 250 miljoner kronor på passagerarfrämjande åtgärder.
– Göteborg Landvetter Airport är för resenären det första eller kanske det sista intrycket av vår region och en viktig del av reseupplevelsen. Därför investerar vi för att skapa en så attraktiv flygplats som möjligt. Med en världsunik säkerhetskontroll och en större, toppmodern avgångshall för utrikes resenärer står sig flygplatsen väl i den internationella konkurrensen och skapar en smidig och behaglig reseupplevelse för resenären.

Med sin långa erfarenhet från Stena Line har Charlotte Ljunggren utvecklat en stark känsla för god service och för vad resenären verkligen behöver och vill ha.
– Vi vill förutom att ge våra resenärer ett fantastisk kommersiellt utbud även kunna ge en berikande upplevelse på andra sätt, bland annat genom att jobba med det vi kallar lärande miljöer på flygplatsen. Vårt samarbete med Göteborgs Internationella Konstbiennal är en del i detta och vi har fler idéer på gång, säger Charlotte Ljunggren.

Charlotte berättar att man också kommer att lägga mer kraft på att utveckla flygfrakten. Regionens näringsliv kräver en vältrimmad fraktverksamhet och då är det ännu viktigare att de olika transportörerna kan samarbeta. Miljöfrågorna är av yttersta vikt på Swedavia vilket också märks i miljöcertifieringar och ackrediteringar. Göteborg Landvetter Airport är en av 14 europeiska flygplatser som är ackrediterade enligt ACA, Airport Carbon Accreditation.
– Vi bedriver idag en klimatneutral verksamhet och vårt, liksom hela Swedavias, mål är att uppnå nollutsläpp av fossil koldioxid till 2020. Vi kommer att fortsätta arbeta intensivt med miljöfrågorna. Inte minst nu under kommande projekt då Airport City utvecklas, kommenterar Charlotte Ljunggren.

Västsveriges Airport City planeras på ett område av en miljon kvadratmeter och ska omfatta verksamheter inom logistik, handel och upplevelser, kontor samt hotell och konferens. Med Airport City vill Swedavia vara med och bidra till arbetstillfällen, tillväxt och till att ytterligare stärka regionen. Med Airport City fullt utbyggt finns förutsättningar för att skapa en arbetsplats för 10 000 människor vid flygplatsen.

Faktaruta Göteborg Landvetter Airport:
* På flygplatsen arbetar 3500 personer på hundra olika företag och myndigheter
* 4 854 888 resenärer under 2012. Det ger i snitt drygt 13 000 passagerare varje dag på flygplatsen.
* Cirka 90 direktdestinationer – hälften reguljära och hälften charter, antalet varierar beroende på säsong.