Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Göteborg Landvetter Airport – navet i det Västsvenska näringslivet

Göteborg Landvetter Airport är strategiskt en av Skandinaviens viktigaste flygplatser med sitt geografiska läge mitt i en av våra starkaste tillverkningsregioner. Flygplatsen utgör navet i det Västsvenska näringslivet, samtidigt gynnas hela regionen av att statsmakterna valt att satsa på utbyggnad av järnvägen mellan Göteborg – Borås via Landvetter. Flygplatsdirektör Charlotte Ljunggren understryker framförallt möjligheterna med ökad tillgänglighet till och från flygplatsen. Det vinner hela regionen och på sikt hela Sverige på.

Genom att knyta ihop olika transportsätt skapas ytterligare möjligheter för regionens näringsliv – och på sikt hela Sveriges näringsliv. På Göteborg Landvetter Airport arbetar ca 3500 personer, varav ca 700 på Swedavia och resterande på olika företag och myndigheter som finns på flygplatsen. Nyckeltalet är ca 1000 anställda per miljonen resenärer, ett gott samarbete mellan Swedavia och övriga verksamheter är centralt för att den dagliga driften av flygplatsens operativa verksamhet ska fungera optimalt.

Passagerarfrämjande uppgraderingar
Under de senaste två åren har Swedavia satsat ca 250 miljoner kronor på passagerarfrämjande åtgärder som ger högre tillgänglighet, bättre infrastruktur och högre säkerhet bland annat. Säkerhetskontrollen har fått en ny utformning och här har personalen själva fått vara med och skapa det nya konceptet.
– Teamwork har alltid präglat mitt sätt att arbeta, säger Charlotte Ljunggren, som tillträdde posten som flygplatsdirektör i augusti i år. I mitt utvecklingsarbete ser jag gärna att samtliga medarbetare oavsett befattning är delaktiga i det kontinuerliga arbetet med en förbättrad service mot våra resenärer.
Charlotte har tidigare varit en nyckelperson inom Stenasfären då hon under de senaste tio åren ansvarat för två av Stena Lines passagerarlinjer, samt koordinerat Stenas hotell i Fredrikshavn. I sitt uppdrag för Stena ansvarade Charlotte även för rederiets ombordsservice i hela Skandinavien, vilket även omfattar Scandlines fartyg. Med sin långa erfarenhet från rederinäringen har Charlotte Ljunggren utvecklat en stark känsla för god service och för vad resenären verkligen behöver och vill ha.

Mer kraft på flygfrakt
Charlotte berättar att man också kommer att lägga mer kraft på att utveckla flygfrakten. Regionens näringsliv kräver en vältrimmad fraktverksamhet och då är det ännu viktigare att de olika transportörerna kan samarbeta. Multimodala transporter gynnar också miljön om de optimeras. Miljöfrågorna är av yttersta vikt på Swedavia vilket också märks i miljöcertifieringar och ackrediteringar.
Göteborg Landvetter Airport är en av 14 europeiska flygplatser som är ackrediterade enligt ACA, Airport Carbon Accreditation. Faktum är att samtliga av Swedavias flygplatser är ackrediterade enligt den högsta nivån inom ACA. Den internationella miljöackrediteringsorganisationen har en nollvision gällande koldioxidutsläpp, de flygplatser som är ackrediterade kan visa upp starka miljöprofiler där man gör allt för att minska utsläppen av skadliga växthusgaser.

Airport City växer fram
– Vi kommer att fortsätta arbeta intensivt med miljöfrågorna. Inte minst nu under kommande projekt då Airport City utvecklas, kommenterar Charlotte Ljunggren.
Västsveriges Airport City planeras på ett område av en miljon kvadratmeter och ska omfatta verksamheter inom logistik, handel och upplevelser, kontor samt hotell och konferens. Med Airport City vill Swedavia vara med och bidra till arbetstillfällen, tillväxt och till att ytterligare stärka regionen.