Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Göteborg Landvetter Airport, Västsveriges port till världen

Anna Strömwall är sedan februari 2019 Flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter Airport och medlem av Swedavias koncernledning. Hon har mångårig erfarenhet från chefsroller inom transport- och logistikbranschen, bland annat som Planning Manager för Skandinaviens största containerhamn APM Terminals, chef för Swedavia Konsult och säkerhetskontrollen på Stockholm Arlanda Airport. Anna Strömwall är 42 år, civilingenjör i Industriell ekonomi från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet och bosatt strax utanför Göteborg.

FAKTA
– Göteborg Landvetter Airport är Sveriges näst största flygplats som ägs och drivs av Swedavia.

– Flygplatsen byggdes 1977. Den var då dimensionerad för cirka 3 miljoner resenärer. Flygplatsen närmar sig 7 miljoner resenärer om året, en ökning med över 40 procent sedan 2012. År 2027 beräknar vi att ta emot cirka 8 miljoner resenärer.

– 2016 beslutades att genomföra ett omfattande utvecklingsprogram och terminalexpansion för att möta regionens efterfrågan på tillgänglighet. Framöver får flygplatsen flera nya gater, ny och utökad terminalkapacitet, förbättrad bagagehantering, nya trafiklösningar runt om samt ett nytt hotell med konferensmöjligheter.

– Göteborg Landvetter Airport är Sveriges tredje största arbetsplats utanför tätort och sysselsätter cirka 4 000 personer fördelat på ett hundratal företag. I underleverantörsleden tillkommer dessutom ytterligare cirka 3900 personer.

– Flygplatsen trafikeras av 49 flygbolag med 100 direktlinjer varav hälften är reguljära och hälften charter. 80 procent av trafiken på Landvetter är utrikestrafik.

– Serviceutbud: 12 restauranger, 16 butiker.

– Med läge mitt i Skandinavien, mellan Oslo-Köpenhamn-Stockholm, är Göteborg Landvetter Airport en så kallad frakthub för interkontinental frakt. Målet är att öka fraktfrekvenserna ytterligare framöver. För flygbolag är möjligheten att transportera frakt en viktig ekonomisk framgångsfaktor. Idag fraktas 65 000 ton från Landvetter. Flygfrakten står för mindre än 1 procent av världens transporter men bidrar till 35 procent av världstransportens värde.

– Göteborg och Västsverige är också ett viktigt logistiknav för Sverige. I anslutning till flygplatsen är ett Airport City med lager, logistik, kontor och handel påbörjat, vilket på sikt kommer att generera 10 000 nya arbetstillfällen.

Västsveriges port till världen. 
– Göteborg Landvetter Airport är Västsveriges port till världen och ska fortsättningsvis vara det självklara valet för flygresor från Västsverige.
– Ett av mina viktigaste uppdrag är att säkerställa tillgängligheten till Västsverige med ett attraktivt linjeutbud för att möta näringslivets-, kommunernas-, besöksnäringens- och akademins behov. Att ha effektiva flygförbindelser behövs för att nå ut till andra marknader och för att få in kompetens, kunskap och varor. Vi behöver tillgodose Göteborgsregionens globala tillgänglighet som är viktigt för vårt export- och importberoende näringsliv. I Västsverige finns idag cirka 2700 utlandsägda företag, många med internationell prägel på verksamheterna.

Miljöarbetet, en prioriterad del av verksamheten.
– Swedavia är världsledande på att driva klimatsmarta flygplatser och vi arbetar för att påskynda utvecklingen för ett hållbart flyg. Vi jobbar aktivt med att främja bioflygbränsle, som är en av de viktigaste åtgärderna, på kort sikt, för att minska flygets klimatpåverkan. Visionen är att det svenska inrikesflyget ska vara fossilfritt 2030 och 2045 ska allt flyg som lyfter från Swedavias flygplatser vara fossilfritt. Det är i linje med internationella klimatmål. På längre sikt kommer även elektrifiering att få en stor betydelse, avslutar Anna Strömwall.