Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Göteborgs Bud – din transportpartner i Göteborg

Göteborgs Bud Anders Johansson AB är ett gammalt anrikt transportföretag som grundades 1930.
Anders Johansson tog över företaget 1992.
Åkeriet sysselsätter idag elva anställda och förfogar över tio fordon av skilda slag. Upptagningsområdet är Göteborg med omnejd.

Göteborgs Bud transporterar det mesta med kort varsel.
– Vi kör snabba bud med lastbilar, säger Emelia Johansson, som är transportledare på företaget.
Göteborgs Bud har ett brett utbud i bilparken av kranbilar upp till 66 ton med räckvidd på upp till 30 meter. Företaget har också en trailer med påhängstruck och med den körs mycket byggmaterial och byggställningar.
– Vi utför även direkttransporter, omlastning, styckegodstransporter och farligt gods. Vi lossar även fabriksleveranser och lyfter det på plats i produktionen, berättar Emelia Johansson.
Tre av bilarna, som kör kontinuerligt för rörgrossisten John Fredrik i Göteborg, är kundanpassade.
Kunder till Göteborgs Bud är till 95 procent företag inom bygg, uthyrning och entreprenad. Flerparten av kunderna är återkommande, som till exempel Wangeskog, Siliconglas, Rentex, Tollor, Torslanda Entreprenad och Kungälvs Trä.
Göteborgs Bud samarbetar med Svensk Bygglogistik sedan tio år.

Kort varsel
Policyn för Göteborgs Bud är att tillgodose kundernas önskemål. Med bra resurser och god kompetens klarar man det även med kort varsel.
– Våra kunder ringer ofta samma dag eller dagen innan för att få en bil. Om transport önskas inom två, tre timmar så löser vi det, säger Emelia Johansson.
Framtidsplanerna för Göteborgs Bud är att utveckla och investera där man ser att behoven ökar.