Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Gotland först ut med smarta elnät

Smart Grid Gotland är ett fullskaligt forskningsprojekt för testkörning av så kallade smarta elnät. I framtiden kommer elnäten i Sverige att vara mer eller mindre smarta, Gotland blir en föregångare i omställningsarbetet genom att man inför ny teknik som stödjer intelligenta nät redan nu. Projektet delfinansieras av Energimyndigheten och drivs av Gotlands Energi AB.

Följer 20-20-20-målen
Utifrån 20-20-20 målen så behöver vi få in mer förnyelsebar elproduktion som vindkraft och solenergi. På grund av att den kraften är variabel eller oreglerad så ställs det nya krav på elnäten för att vi ska kunna bibehålla elkvaliteten.
– Vi är på god väg. Cirka 40 procent av all energi som konsumeras här på Gotland är ren vindenergi som dessutom producerats lokalt i våra egna vindparker. Med nationella mått mätt är detta en mycket hög andel, men för att resten av Sverige ska kunna följa oss i utvecklingen krävs en utbyggnad av transmissionsnätet, kommenterar Jenny Larsson.

GEAB i korthet
GEAB är primärt gotlänningarnas energibolag med cirka 40 000 elnätskunder. Företaget levererar även fjärrvärme till hushåll och verksamheter på Gotlands fyra största orter. Utöver detta arbetar GEAB med bredband och fiberutbyggnad, entreprenadtjänster och elhandel. GEAB ägs till 75 procent av Vattenfall och 25 procent av Region Gotland. Bolaget sysselsätter omkring 150 personer och är därmed också en viktig arbetsgivare på Gotland.