Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Gotland kan uppvisa en unik natur och en intressant kulturhistoria

Gotland är av tradition en stark jordbruksbyggd, men idag är kanske turismen öns viktigaste näring. Turismen har oavbrutet vuxit sedan mer än 100 år tillbaka och antalet besökare ökar hela tiden.
– Turismen är väldigt viktigt för oss. Det som besökarna uppskattar mest, förutom sol och bad, är vår natur och vår kulturhistoria. Det är dessa områden vi måste utveckla så att vi fortsätter att vara attraktiva, säger landshövding Cecilia Schelin Seidegård.

Gotland är ett län med länsstyrelse och egen landshövding och sedan januari 2010 innehar Cecilia Schelin Seidegård den posten. Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen.
– Min roll som landshövding är att vara Gotlands ambassadör och se till att det som beslutas i regering och riksdag implementeras på ön. Dessutom har jag en främjandeuppgift, d.v.s. att främja näringslivet och samhället på olika sätt. Jag jobbar mot många olika departement med många olika frågor, berättar hon.
Gotland är ett av Sveriges företagstätaste län med drygt 7000 företag, varav 1500 av dem har minst en anställd.
De flesta företag på ön är små. Bara 20 av Gotlands samlade företag hade 2009/10 fler än 100 fast anställda. Den i särklass största arbetsgivaren är Gotlands kommun med 6340 anställda. I storleksordning därefter kommer ett antal företag med cirka 400 anställda: Rederi AB Gotland, Payex, Svenska Spel och Cementa.
– När man gör en utvärdering av företagsklimatet i landet får vi ett ganska dåligt betyg, men jag tror att det i praktiken inte är så illa. Vi har en stor närhet både till politiken och myndigheterna som man inte har i en storstad, säger Cecilia Schelin Seidegård.

En miljon besökare
Nästan 60.000 personer bor på Gotland året runt, men ungefär en miljon besöker ön varje år för kortare eller längre perioder. Majoriteten av dem under de tre sommarmånaderna.
– Vid olika undersökningar så visar det sig att Gotland är det populäraste besöksmålet i Sverige och vi lägger naturligtvis mycket pengar på marknadsföring och besöksnäringen, säger Cecilia Schelin Seidegård och fortsätter:
– När man kommer hit upplever man lite grann att man är i ett annat land. Det är ett annorlunda ljus och en magisk natur på Gotland. Dessutom har vi en kulturhistoria som är mycket speciell med till exempel världsarvstaden Visby och mer än 90 medeltida kyrkor. De flesta uppfattar gottlänningarna som mycket vänliga och serviceminded. Jag har själv jobbat på många ställen, både i Sverige och utomlands, och jag märker att det är en mycket vänlig stämning. Man blir glad av att vara här, säger Cecilia Schelin Seidegård.

Aktuella projekt
I år axlar Gotland titeln som Årets Matlandethuvudstad. Syftet med tävlingen är att visa på de möjligheter som finns att skapa jobb och tillväxt inom ramen för visionen Sverige – det nya matlandet.
– I och med att vi blev vald till Matlandethuvudstad fick vi en bekräftelse på att vi är duktiga. En annan sak som vi är duktiga på är kommunikationer och utvecklingen av bredband. Där ligger vi långt framme och det är viktigt för gotlänningarna som tack vare bredband kan jobba hemifrån och inte behöver pendla till Stockholm, säger Cecilia Schelin Seidegård och fortsätter:
– En sak som inte är lika positiv är att vi nu har en ny upphandling av färjetrafiken och det är väldigt avgörande för vår utveckling. Vi är ju helt beroende av att färjetrafiken fungerar bra. Det ska gå snabbt att komma till och från fastlandet till en rimlig kostnad.
Cecilia Schelin Seidegård bodde i Visby under sina ungdomsår. Efter att hon disputerat i biokemi på Lunds Universitet har hon framför allt arbetat inom läkemedelsindustrin med forskning och på olika chefsposter inom Astra och AstraZeneca. Hon har även varit chef för Karolinska universitetssjukhuset och ansvarig för sammanslagningen av Karolinska sjukhuset och Huddinge universitetssjukhus.