Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Gott inomhusklimat ett måste för Falkenbergs nya kreativa mötesplats

Det anrika familjeföretaget Oscar Hanson VVS är med där det händer. Det vittnar de aktuella projekten i Halland om. Oscar Hanson är ofta förstahandsvalet för större VVS-entreprenader i regionen, och medverkar i skrivande stund i ett av Falkenbergs största byggprojekt.

Dagens Oscar Hanson VVS har passerat sitt 100-årsjubilieum och drivs idag av fjärde generationen med grundaren Oscar Hansons barnbarns son som vd. Att nuvarande vd dessutom har samma namn som gammelfarfar ger lite extra tyngd till familjeföretaget, kan man tycka. Men själv gör han ingen stor sak av det. Fokuserar mest på att göra kunderna nöjda och se till så att vardagen flyter på i de många projekt som företaget är involverat i idag.

Kreativa offentliga miljöer
Falkenberg är den lilla kommunen med de stora visionerna. I Falkenberg pågår just nu flera stora entreprenader där Oscar Hanson VVS har helhetsansvar för dimensionering och installation av ventilations- och värmesystemen. Ett exempel är Kunskaps- och Kulturcentrum Argus som blir Falkenbergs nya mötesplats för kreativitet, nyfikenhet och upptäckarglädje.
– Det här projektet är spännande för oss då det omfattar så många olika miljöer. Det byggs gymnasieskola, bibliotek, kulturskola och turistinformation på ett och samma ställe. Vår uppgift är att leda hela VVS-arbetet och dimensionera, installera och driftsätta system som passar den moderna läromiljön där många människor vistas dagligen och där kraven på ett gott inomhusklimat är som högst, säger Oscar Hanson.

Bostadsprojekt
I ytterligare ett projekt ansvarar företaget för samtliga VVS-installationer i det nya hyresbeståndet som byggs i kvarteret Hjulet. Här byggs både bostäder och ett mindre centrum med service och handel.
– Kvarteret Hjulet uppförs på granntomten till Argus, så det är samma område men olika installationer. Bostadshus har helt andra dimensioner och system som anpassas efter det. De 123 nya hyresrätterna ska vara toppmoderna när det gäller inomhusklimat och effektiv energihushållning – det är den största utmaningen här, menar Oscar Hanson.

Helheten är styrkan
Oscar Hanson VVS är ofta förstahandsvalet för stora, komplexa installationer i handelsområden, offentliga rum, skolor och bostadsområden. Det är mycket tack vare tidigare referenser från framgångsrika projekt som företaget anlitas gång på gång – beställaren vet att det som efterfrågas kommer att levereras i rätt utförande och i rätt tid.
– Vi kan även vid behov rita och dimensionera hela anläggningar själva, och med den kunskapen kan vi lösa mycket komplexa projekt. Eftersom vi har en egen serviceavdelning så kan vi även efter installationen vara med och driftsätta och finjustera tills det blir helt perfekt, berättar Oscar Hanson.
Det är helheten som är styrkan för Oscar Hanson VVS. Det är värden som står mycket högre i kurs än ett par sparade kronor i första ledet, även om företagets lösningar ändå utvecklas för att vara de mest kostnadseffektiva över tid.