Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Gränges – världsledande på valsat aluminium för värmeväxlare

Med en global marknadsandel på 20 procent är Gränges en världsledande leverantör av valsade aluminiumband för värmeväxlare, framförallt till fordonsindustrin.

Från utvecklings- och produktionsenheterna i Finspång och Shanghai förser Gränges fordonsindustrin med aluminiumband för lödda värmeväxlare, t ex laddluftkylare, kondensorer, förångare, värmare, oljekylare och radiatorer. Det är en specifik användning av valsat aluminium och kunderna är underleverantörer som använder Gränges produkter för tillverkning av värmeväxlare som de säljer företrädesvis till fordonstillverkarna.

Målsättningen är minskad vikt och högre prestanda på värmeväxlarna vilket gör fordonen lättare och mer energisnåla. Gränges jobbar mycket med materialutveckling för att skapa starkare, mer korrosionshärdiga och lödbara material.

Även om den europeiska bilmarknaden stått relativt still de senaste åren har fordonsindustrin haft en bra tillväxt globalt, med Asien och framförallt Kina som motor.

– Prognosen är att tillväxten i Europa kommer tillbaka 2016, säger Kent Schölin, President Europe, Gränges.

Produktionsvolym på 220.000 ton
Gränges säljer på alla marknader där det finns en efterfrågan på aluminiummaterial för värmeväxlare och har en global marknadsandel på 20 procent. Omsättningen för 2014 landade på 4.748 miljoner kronor, inklusive en blygsam försäljning av material för stationära värmeväxlare (exempelvis till fastigheter och industri), som utgör en mindre del av Gränges totala produktionsvolym på 220.000 ton.

Indien och flera sydamerikanska länder är på frammarsch när det gäller biltillverkning, men är fortfarande politiskt och konjunkturmässigt relativt instabila marknader.

– Om förhållandena blir mer stabila och ett område får en positiv ekonomisk utveckling, så har fler råd att skaffa bil. Då kommer även biltillverkningen igång där, vilket är avgörande för att vi ska gå in på en marknad, säger Kent Schölin som ser ett litet uppsving för tillverkningsindustrin i Sverige.

– Min bedömning är att konkurrenskraften är större nu än för tio år sedan. Kostnaderna ökar i låglöneländer. Inom vissa områden är kostnaderna lika höga i Kina som i Sverige och inom Europa har Sverige konkurrenskraftiga kostnadsnivåer. För svenska tillverkningsföretag gäller det att hitta en nisch och att bli riktigt duktig inom den. För det krävs bra produktutveckling, hög kvalitet, bra kundsupport etc. Gränges har alla dessa bitar på fabriken i Finspång. Vi är ett komplett företag med produktutveckling, tillverkning, försäljning, IT, ekonomi etc.

För Gränges är det så klart viktigt att kunna rekrytera duktiga medarbetare, vilket är en av anledningarna till att de är med i Energiriket, en ekonomisk förening som arbetar för kompetensförsörjning, opinionsbildning, tillväxt och nyetablering av företag inom framförallt energi- och miljöteknik i Östergötland.

– Vi är beroende av människor med specialistkompetens inom t ex IT, ekonomi och produktutveckling. Ett särskilt behov finns för materialutvecklingskompetens kopplat till vårt FoU-center Gränges Technology i Finspång. Vi behöver kunna locka dem med bra arbetsvillkor och goda förutsättningar för familjeliv. Att jobba på ett valsverk kanske inte låter så sexigt, men det är en tekniskt komplex produkt, inte bara ur ett tillverkningsperspektiv, utan även när det gäller produktutveckling. Man ska komma ihåg att bilindustrin är en av de mest krävande industrierna i världen, avslutar Kent Schölin.