Sön 28 nov / År 39 / Nr 4 2021

Grant Thornton är en partner till företag i tillväxt

Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton riktar sig till Sveriges största företagsgrupp – nämligen ägarledda små- och medelstora företag. Att de väljer Grant Thornton har mycket att göra med den höga flexibilitet som företaget erbjuder. Ekonomihanteringen skräddarsys i en digital portal och företagen får rapporter och analyser för att kunna fatta rätt beslut. Detta sker i kombination med löpande rådgivning.

Grant Thornton växer tillsammans med Jönköpings ägarledda företag. Och man lever som man lär – Grant Thornton är nämligen ägarlett precis som huvudkundgruppen och det finns en djup förståelse för vad den här typen av kunder behöver och efterfrågar. Det är ett starkt erbjudande som förfinats under många år, och som nu utgör en bred portfölj för regionens företag.

Partner i tillväxt
Det som särskiljer Grant Thornton är också den främsta styrkan. Nämligen fokus på just ägarledda företag med starkt entreprenörskap i grunden. Drivna entreprenörer har mycket gemensamt med Grant Thornton – och vice versa. För att uppnå sina mål behöver de framförallt fokusera på sin kärnverksamhet – med stöd från Grant Thornton kan de göra det.
– En av våra viktigaste uppgifter är att frigöra tid för våra kunder så att de kan lägga den på att utveckla sina verksamheter. Det handlar om mycket mer än löpande ekonomitjänster – vi kan vara en partner i tillväxt genom att tillhandahålla affärskritisk rådgivning, förklarar Tobias Ahlstrand, kontorschef på Grant Thornton i Jönköping.
I Jönköping finns i princip alla kunskapsområden inom Grant Thornton representerade. Det rör sig om allt från revision och redovisning till komplexa skattefrågor.

Strategi för utveckling
Grant Thornton går gärna in på bred front. Det innebär att man har ett brett erbjudande som kan anpassas efter kundens behov. Jönköpingskontoret är rustat för bredd med erfarna medarbetare inom många olika kunskapsområden. Det finns en tydlig strategi bakom det, som Tobias Ahlstrand ger exempel på:
– För den som vill sköta det mesta av ekonomiarbetet själv men som behöver strategisk affärsrådgivning kan en kombination av onlinetjänster och personlig rådgivning vara ett bra alternativ. Andra kanske behöver få mer tid över för att utveckla en ny produkt och lägger gärna över hela ekonomiarbetet på oss. Oavsett behov så skapar vi en flexibel lösning för varje kund.
Strategin förenas med ambitionen att finnas nära kunderna med lokalt förankrad kompetens. Det bidrar till att bygga långvariga relationer och ömsesidigt förtroende. Det är så Grant Thornton vill fortsätta utvecklas i Jönköping – tillsammans med fler medarbetare som kan stötta kunderna på deras tillväxtresa.
– Vi satsar på långsiktighet. Att skapa relationer är viktigt för oss, både gentemot kunder och medarbetare. Det är också en av anledningarna till att vi placerade oss på första plats i Universums undersökning Sveriges Bästa Arbetsgivare 2017 där medarbetare själva rankar sina arbetsgivare.
– Som kontorschef är jag såklart stolt över att medarbetarna trivs och jag hoppas att det ska locka ännu fler duktiga medarbetare till oss under 2018. Vi behöver bli fler för att möta den ökade efterfrågan från kunderna, säger Tobias Ahlstrand.