Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Grant Thornton prioriterar utveckling

Grant Thornton antar gärna en affärsrådgivande roll som en integrerad del av revisions- och redovisningsuppdraget. Det är också en del av företagets strategi för att utveckla kundernas verksamheter i linje med den nya affärsplanen. Kundgruppen består av företag som precis som Grant Thornton är ägarledda. Deras frågeställningar är ofta likartade och här kan all kompetens och erfarenhet som finns samlad inom kunskapsbolaget verkligen komma till nytta.

Grant Thorntons varumärke lovar utveckling för såväl kunder som medarbetare. Det återspeglas i devisen ”An instinct for growth”, som genomsyrar alla uppdrag och projekt. Den nya affärsplanen som antagits på nationell såväl som lokal nivå understryker ambitionen att alltid prioritera utveckling. Det märks inte minst på Uppsalakontoret som i skrivande stund befinner sig i en kraftig expansion.
– Kontoret har vuxit antalsmässigt från 30 till 48 medarbetare på bara ett par år. Ambitionen är att fortsätta växa och vi räknar med att vara omkring 60 medarbetare om ett par år. Vi växer även kompetensmässigt och har nu två skattejurister och två erfarna affärsrådgivare för att ännu bättre kunna bidra till våra kunders utveckling och tillväxt, säger Thomas Lindgren, Senior Partner på Grant Thornton i Uppsala.

Matchar ägarledda företags behov
Uppsalakontoret erbjuder ett komplett utbud av ekonomitjänster inklusive revision och skattejuridisk rådgivning. Kunderna kan välja fritt ur den breda tjänsteportföljen som även omfattar ett interaktivt webbkontor där kunderna själva kan sköta hela eller delar av ekonomiarbetet direkt på nätet. Dessutom axlar Grant Thornton gärna rollen som affärsrådgivare för såväl etablerade som nya företag i Uppsalaregionen.
– Vi har byggt upp en kompetensbas som matchar de ägarledda företagens behov. Det betyder att vi har en välfylld verktygslåda anpassad för att möta de utmaningar som ägarledda företag möter varje dag, fortsätter Thomas Lindgren.
Grant Thornton ligger i framkant när det gäller digitalisering med en bred internetbaserad ekonomiservicetjänst. Även kvalificerad rådgivning och affärsutvecklingsverktyg finns på webben. Det är tjänster som skapar stort värde inte minst för den typ av företag som frodas i Uppsala – nämligen IT- och teknikbaserade företag med stor utvecklingspotential.

Bra utvecklingsmöjligheter för rätt person
Grant Thorntons uttalade satsning på utveckling underlättar också rekrytering av bra medarbetare i Uppsala. Thomas Lindgren är specifikt stolt över företagets engagemang i ledarskapsfrågor och personlig utveckling där varje medarbetare uppmärksammas. Som avslutning säger han:
– För rätt person har vi definitivt bra utvecklingsmöjligheter. För den som vill finns det exempelvis möjlighet att bli delägande partner. Nu under vår mest expansiva period finns det extra gott om utrymme för individer som vill vara med och utveckla vårt företag samt även bli en viktig kugge i utvecklingen av Uppsalas näringsliv.