Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Grön affärsidé lönar sig

Hållbara miljölösningar kan utgöra rena konkurrensfördelar. Gästrike Återvinnare hjälper företag i Gävle att skapa långsiktig lönsamhet genom att vända utmaningar till fördelar. Genom att kapa svinnet och återvinna mer kan företagen i regionen spara otroliga summor årligen – och kanske till och med tjäna en extra slant på kuppen.

Gästrike Återvinnare är en naturlig och viktig partner för företag i Gävle som söker miljömässigt och ekonomiskt hållbara lösningar. Lösningar som är långsiktiga och som gör skillnad inte bara för miljö och samhälle utan som även kan generera stora besparingar i den egna verksamheten.
– Utan vinstintresse fokuserar vi på att skapa miljömässigt och ekonomiskt hållbara lösningar som lyfter våra kunders verksamheter. Genom att samarbeta med oss kan de spara pengar, effektivisera sitt arbete och i längden kanske till och med tjäna pengar på hållbara miljölösningar, förklarar Thomas Nylund, förbundsdirektör Gästrike Återvinnare.

Miljöhjältar överallt
Gästrike Återvinnares vision är att utveckla vardagens miljöhjältar. De finns överallt i samhället, miljöhjältarna. De kan finnas på skolor, i företag och i hemmen som exempel. Det viktigaste är att man är beredd att göra det lilla extra för att bidra till en renare miljö.
– Vi måste komma närmare kretsloppsvisionen för att kunna skapa en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Hur väl vi lyckas med det beror på hur mycket var och en är beredd att engagera sig. Vi vill sprida kunskap om vad man som företagare faktiskt vinner på att göra miljön en tjänst, säger Thomas Nylund.
Gästrike Återvinnare sprider information i skolor och ute på företag om hur vi tillsammans kan göra en insats för miljön.
– När det gäller att exportera kunskap och tjänster inom miljö och avfallsområdet kan vi som kommunalt organ vara dörröppnare för det privata näringslivet. Genom det kan vi också bidra till en hållbar tillväxt här på hemmaplan, fortsätter Thomas.

Miljön är allas angelägenhet
Thomas Nylund beskriver Gästrike Återvinnare som ett kunskapsföretag som förutom att sprida information på hemmaplan även exporterar viktig kunskap till andra länder som vill följa bra exempel från Gävle och Sverige.
I Sverige går enbart en procent av allt som slängs på deponi. I andra delar av världen kan det handla om hisnande siffror som 90 – 95 procent. Miljöutmaningarna är globala problem, de går inte att isolera till ett begränsat område. Därför måste alla nationer engagera sig.
– Vi gör vad vi kan genom att dela med oss av våra metoder och vår kunskap om hur avfall kan återvinnas så långt som möjligt. Vi har för närvarande flera spännande samarbetsprojekt på gång, bland annat i Polen, där man på kommunnivå tagit beslut om att bygga nya samverkansformer till förmån för miljön.
Det internationella engagemanget har uppmärksammats på EU-nivå. Två år i rad, 2011 och 2012, blev Gästrike Återvinnare nominerade till European Waste Reduction Award. I år har Thomas Nylund tillsammans med landshövdingen blivit inbjuden till en kunglig middag för att företräda näringsliv och miljö i Gävleborgs län.