Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

Grön företagspark med skarp samverkanskultur

Sätter digitaliseringen sina spår på miljön? Den tekniska utvecklingen bidrar i många fall till en minskad miljöpåverkan med effektivare logistik och högre automationsgrad med mindre materialåtgång. Men när allt fler processer digitaliseras blir trycket också högre på nätet, det går åt mer serverminne och det byggs sedermera allt fler energikonsumerande datahallar.

Att digitaliseringen kräver tillgång till energi utan avbrott är något som de flesta idag är medvetna om. Att bygga och vidareutveckla datacenter och serverhallar i Sverige anses fördelaktigt av flera anledningar, varav en av de främsta är en tillförlitlig tillgång på ren och förnybar energi.
Det har Sätterstrand Business Park på Hammarö dragit nytta av genom att utveckla en grön infrastruktur för hela företagsparken. Parken vänder sig till företag, forskare och innovatörer som vill lite mer och som inte minst delar ambitionen om att göra lite mer för miljön. Förutom kontorslokaler erbjuds nämligen en komplett infrastruktur för IT och kommunikation – och hela dataanläggningen är miljö-och energicertifierad av EU.
– Vi är stolta över allt arbete som dedikerats till att bygga upp och etablera en miljö för hållbar IT här på Sätterstrand Business Park. Det är ett koncept som vi nu vidareutvecklar för framtiden – det pågår som exempel ett ständigt arbete med att hitta förbättringsåtgärder för att driva datacentret så energieffektivt som möjligt, säger företagsparkens vd Pernilla Uddh.

IT i världsklass
På Sätterstrand Business Park vill man ta ytterligare ett steg in i framtiden som ett nytänkande, kreativt och inte minst hållbart centrum för affärsverksamhet, innovationer samt forskningsprojekt.
Hela dataanläggningen är miljö-och energicertifierad enligt EU:s Code of Conduct. Alla som verkar på Sätterstrand Business Park kan därför känna sig trygga med att arbeta i en avancerad grön IT-miljö i absolut världsklass. Utrustningen är av allra bästa kvalitet både vad det gäller kraftförsörjningen och fiber med fullständig redundans.
Företagen ges möjlighet att antingen etablera sin verksamhet inom datacentret och därmed dra nytta av anläggningens befintliga teknikplattform.

Skarp samverkanskultur
Företagen i Sätterstrand Business Park drar nytta av att samverka med andra företag i parken. Samverkanskulturen genomsyrar enligt Pernilla Uddh hela verksamheten och det finns flera andra framgångsrika exempel.
– Många av våra hyresgäster bedriver samarbete sinsemellan samt med externa partners som exempelvis Karlstad universitet och Karlstad Teknikcenter. Vi vill bädda för samarbeten som kan öppna nya affärsmöjligheter för våra hyresgäster och som gynnar Hammarö och hela regionen på sikt.
Som avslutning poängterar Pernilla Uddh att det finns utrymme i parken för fler företag som värdesätter en kreativ miljö som präglas av tillväxt och samverkan. Sätterstrand Business Park är således en viktig drivmotor för utveckling både kort- och långsiktigt med natursköna Hammarö som utgångspunkt.