Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Grönare sjöfart på Stena Line

Stena Line siktar högt när det gäller hållbarhetsfrågor på alla nivåer. Det finns nog inget rederi i världen som har en lika stark ambition här som Stena Line. Inom det omfattande hållbarhetsarbetet ryms allt från investeringar i ny teknik för fossilfri framdrift till arbete för att aktivt påverka konsumtionsmönster ombord.

Det finns många exempel på hur Stena Line under en lång tid har arbetat för att göra sjöfarten lite mer hållbar. Eller ganska mycket mer hållbar. Stena Line var på 90-talet en av de första att investera i teknik för landström, som möjliggör ett grönare energialternativ under kajvistelsen. Stena Line satte för några år sedan in världens första fartyg med kombinerad metanol- och dieseldrift på linjen mellan Göteborg – Kiel. Det planeras i skrivande stund även för uppgradering av befintliga fartyg för batterihybriddrift och ett projekt pågår där artificiell intelligens används för att hjälpa besättningen att köra energisnålt.
– Vi tar oss an miljöfrågorna i både stor och liten skala. Alla insatser för miljön är värda att utvärdera, säger hållbarhets- och kommunikationschef Erik Lewenhaupt.

Konkreta förbättringar
Faktum är att Stena Line till dags dato har genomfört över 320 energibesparingsprojekt på olika nivåer. Då räknas allt från att ansluta fartyget Stena Danica till fjärrvärmenätet vid kaj – till att konvertera hela fartyg för mer miljövänlig och effektiv drift.
I Karlskronaterminalen görs till exempel i skrivande stund ett omfattande arbete vid kaj där all belysning ska bytas till mer energieffektiv LED-teknik och i terminalen vid Holyhead i Wales har man installerat solpaneler.
Ett annat konkret förbättringsexempel pågår ombord i fartygens butiker och restauranger. Andelen engångsartiklar i plast har kraftigt minskats under det senaste året.
– Vi har drivit ett projekt där vi lyckats ersätta cirka 90 procent av engångsprodukter, små plastförpackningar, plastglas och liknande med miljövänliga alternativ, påpekar Erik Lewenhaupt.
Påsar som används i butik finns i papper och återvinningsbar och förnybar plast. Målsättningen är att minska antalet påsar som används, samt för att aktivt påverka konsumtionsmönster ombord. Förhoppningen är att arbetet ska spridas till alla fartyg inom Stena Line.

Stora investeringar
De riktigt stora investeringarna kretsar kring att konvertera ett antal befintliga fartyg till batterihybriddrift. Flera tester visar även att det framöver kan bli fullt möjligt att trafikera vissa linjer enbart med batteridrivna fartyg. Det handlar då om kortare linjer där rutten kan effektiviseras för optimalt nyttjande av batteridrift.
Stena Line har även beställt fem nya fartyg som bland annat ska trafikera irländska sjön. Samtliga kommer ha en avsevärt större lastkapacitet men blir mycket energieffektiva tack vare företagets långa erfarenhet från fartygsdesign och ny teknik.
– Stena Line gör en jätteinvestering och de nya fartygen är bevis på vår framtidstro. Samtidigt vittnar de tydligt om var Stena Line står när det gäller hållbarhetsfrågorna. Vi tar vårt ansvar och det kommer såväl kunder som kollegor till gagn, avslutar Erik Lewenhaupt.